dobra drużyna

Ogólnopolski program mający na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia. Polega na dofinansowaniu organizacji amatorskich zajęć, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością.

Zainaugurowana w czerwcu ubiegłego roku Dobra Drużyna PZU to wyjątkowy program wspierający rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży, którego ambasadorką jest najlepsza tenisistka na świecie – Iga Świątek. Program ma na celu aktywizację sportową dzieci i młodzieży, jak również wspieranie klubów, drużyn oraz wybranych projektów sportowych związków i stowarzyszeń.

W celu popularyzacji sportu największy polski ubezpieczyciel uruchamia specjalny program prewencyjny. Dzięki dofinansowaniu różnych ośrodków sportowych oraz ich inicjatyw PZU realnie wpłynie na zwiększenie zainteresowania sportem, a tym samym poprawę kondycji, zdrowia i odporności najmłodszych.

W ramach programu PZU może dofinansować:
a) koszty wynajmu obiektów sportowych dla celów prowadzenia zajęć sportowych oraz organizacji
rywalizacji sportowej;
b) koszty organizacji współzawodnictwa sportowego, w tym m.in: zakup nagród, obsługa sędziowska, obsługa medyczna, zapewnienie napojów dla zawodników;
c) koszty zakupu sprzętu sportowego i strojów;
d) koszty transportu na zawody sportowe;
e) koszty wpisowego do rozgrywek i zawodów sportowych;
f) inne koszty związane z organizacją zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży po wcześniejszym zatwierdzeniu rodzaju kosztu przez Pracownika Zespołu Prewencji w PZU i ujęciu ich w umowie.

Formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są na stronie internetowej programu www.dobradruzynapzu.pl. O przyznaniu środków nie decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba uzyskanych w procedurze oceny punktów. Na ich podstawie stworzony zostanie ranking, który wyłoni beneficjentów programu prewencyjnego. Zakwalifikowane podmioty zostaną podzielone według trzech progów przyznanego dofinansowania: 5 000 zł, 10 000 zł i 15 000 zł.

Nabór wniosków do 30 czerwca 2022 roku.