demokratyczna unia kobiet f1658dab701fa72e4ebb5a6238401a57

Demokratyczna Unia Kobiet w Sosnowcu zorganiowała Świąteczną Paczkę dla dzieci hospitalizowanych w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II oraz dla pensjonariuszy w Centrum Profilaktyki, Leczenia i Opieki MEDICO NZOZ w Sosnowcu.

 

 

Demokratyczna Unia Kobiet jest organizacją nom-profit o strukturze ogólnopolskiej, która powstała w 1990 roku.
Zajmuje się m.in.

  • Badaniem praktyki stosowania przepisów prawnych dotyczących kobiet, rodziny i dziecka oraz zgłaszaniem organom władzy stosownych wniosków,
  • Poradnictwem prawnym na rzecz kobiet i rodziny,
  • Działaniem na rzecz zatrudnienia kobiet i ochroną ich pracy zawodowej,
  • Organizowaniem działalności kulturalnej i oświatowej w formie wystaw, odczytów, spotkań i festynów.

Demokratyczna Unia Kobiet prowadzi również programy badawcze, kluby integracji społecznej, mediacje rodzinne i rówieśnicze a także ośrodki wsparcia.

IMG 3983