baner sosnowiec

 

W lipcu i sierpniu 2018 roku na terenie województwa śląskiego odbędą się konsultacjespołeczne związane z tworzącym się mechanizmem budżetu obywatelskiego. 30 otwartychspotkań we wszystkich częściach województwa śląskiego będzie okazją do porozmawianiao tym, jak mógłby wyglądać budżet partycypacyjny realizowany w ramach całego regionu.

Akcja jest częścią projektu „Decydujmy razem! Budżet obywatelski Województwa Śląskiego”,wspólnego przedsięwzięcia Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS)z Rybnika oraz Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych z Katowic. Działania są dofinansowanez budżetu Samorządu Województwa Śląskiego w ramach realizacji zadania publicznegoo takiej samej nazwie.

Tematyka konsultacji społecznych będzie się odnosić do stworzenia systemu pierwszegobudżetu obywatelskiego w ramach województwa śląskiego. Omawiana formuła została już wcześniejwprowadzona w innych województwach, m.in. w opolskim, małopolskim i łódzkim. – Podczaspracy nad mechanizmem staramy się czerpać inspiracje z tamtejszych rozwiązań, ale najważniejszedla nas jest to, aby nasz system odpowiadał przede wszystkim na potrzeby mieszkańcównaszego regionu – podkreśla Piotr Dominiak z CRIS, jeden z prowadzących konsultacje.Przykładowymi kwestiami do omówienia będą, m.in. zasięg realizowanych projektów, kwoty przyznawanena pojedyncze inicjatywy czy regulamin głosowania.

Wnioski mieszkańców będą na bieżąco spisywane przez konsultantów, by wszyscy, którzy mająna to ochotę, mogli opowiedzieć o swoich odczuciach dotyczących współdecydowania o przeznaczeniu środków publicznych.

Środki na realizację przyszłych projektów o zasięgu wojewódzkim będą pochodziły z budżetuUrzędu Marszałkowskiego. – Oficjalnych informacji na temat konkretnych kwot jeszcze niemamy. Dopiero sejmik województwa śląskiego w uchwale budżetowej określi wartość środków,które zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego. Wiedząc, żew 2018 r. budżet województwa po stronie wydatków ma wartość około 1,75 mld zł, możemy założyć,że gdyby radni sejmiku zdecydowali o przeznaczeniu 0,3–0,5% jego wartości na budżet obywatelski,moglibyśmy mówić o kwocie w granicach 5–9 mln zł. To – w skali województwa – bardzoniewiele, ale myślę, że pozwoli ocenić realne potrzeby na przyszłość – mówi Piotr Dominiak.

Badania mają szeroki zasięg terytorialny. Sześcioosobowa grupa ekspertów z obu stowarzyszeńzorganizuje spotkania w każdym z subregionów województwa, w okresie od 18 lipca do 14 sierpnia.Wydarzenia odbędą się w większych i mniejszych miejscowościach, m.in. w Kuźni Raciborskiej,Rybniku, Gorzycach, Żarkach, Czerwionce-Leszczynach, Częstochowie, Wojkowicach,Żywcu, Czechowicach-Dziedzicach, Bielsku-Białej, Cieszynie, Suszcu, Dąbrowie Górniczeji Katowicach. Równolegle do spotkań, w Internecie przeprowadzone zostanie badanie ankietowe dla mieszkańców,którzy nie mieli możliwości uczestniczyć w spotkaniach.

Na kolejnym etapie wypowiedzi zostaną poddane analizie oraz konsultacji z prawnikiem. Finalnieposłużą do wypracowania sprawnie działającego narzędzia partycypacyjnego bazującego naraporcie ze spotkań z mieszkańcami, natomiast najwcześniejszych informacji o ogłoszeniunaboru wniosków w ramach budżetu możemy się spodziewać na początku 2019 roku.

 zapisy odbywają się za pomocą rejestracji na Evenea pod tym linkiem: https://decydujmyrazem01.evenea.pl

Dodatkowych informacji udziela: Natalia Mandrysz, natalia.mandrysz@cris.org.pl, tel. 32 739–55–12, wew. 101, +48 735 435 765.