ngo

Od początku epidemii trudno nam się spotykać – kiedy tylko możemy korzystamy z możliwości kontaktowania się za pomocą internetu. Ale kolejne ograniczenia z powodu COVID-19 są luzowane i organizacje pozarządowe właśnie odzyskały formalną możliwość zwoływania „normalnych” spotkań.

 Z możliwości tej mogą skorzystać NGO-sy, kiedy z różnych powodów trudno jest im organizować telekonferencje. Tak może być w przypadku organizacji, których członkowie mają ograniczony dostęp do sieci, bądź też nie mają odpowiednich kompetencji cyfrowych.

Czasem jednak zorganizowanie posiedzenia online organu – np. walnego zebrania – jest trudne nawet dla osób dobrze radzących sobie w internecie i przed komputerem. Mimo możliwości technicznych nie zawsze potrafimy dogadać się bez prawdziwego spotkania – szczególnie tak wymagającego, jak walne.

Posiedzenie walnego zebrania „w realu” jest dopuszczalne
Epidemia trwa i nadal warto zastanowić się czy z posiedzeniem nie poczekać albo spróbować online. Pamiętajmy jednak, że formalnie od połowy maja „spotkania i zebrania (…) związane z działalnością organizacji pozarządowych” nie są już zabronione.

Rozporządzenie z wyjątkiem dla organizacji pozarządowych
Możliwość odbywania spotkań przez organizacje pozarządowe daje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Rozporządzenie w paragrafie 13. wprowadza (tak naprawdę podtrzymuje) ogólny zakaz organizowania zgromadzeń oraz „imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju” – dodaje jednak wyjątek, który dotyczy m.in. organizacji pozarządowych. Wyjątek ten zawarty jest w ustępie 2. paragrafu 13.

„Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, a także związanych z działalnością organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284), oraz organizacją i przeprowadzaniem egzaminów określonych w przepisach odrębnych”.

Zacytowany przepis wszedł w życie z dniem ogłoszenia (rozporządzenie opublikowano 16 maja 2020 r.).

Żródło: https://publicystyka.ngo.pl/czy-w-trakcie-pandemii-mozna-zorganizowac-zwykle-nie-online-posiedzenie-organu-ngo