yMUcIm4LfWuEpkK

Organizacje pozarządowe mają obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wysłania go do urzędu skarbowego. Czy wszystkie? Co np. z NGO, które zawiązały się pod sam koniec roku i nie zdążyły zdziałać zbyt wiele? To nieliczna grupa, która ma wybór – wyjaśnia ekspertka serwisu poradnik.ngo.pl

Obowiązki dotyczące sprawozdań finansowych – generalna zasada

Większość organizacji pozarządowych (czyli te, które przyjęły, że rok obrotowy jest równy kalendarzowemu) MUSI sporządzić sprawozdanie finansowe (potocznie nazywane bilansem) za rok 2017 do końca marca 2018 roku, następnie przyjąć (zatwierdzić) to sprawozdanie, na koniec złożyć je do urzędu skarbowego, a w przypadku części organizacji pozarządowych – także do innych instytucji.

Ostateczne terminy na złożenie sprawozdania finansowego to:

  • 10 lipca na wysłanie sprawozdania do urzędu skarbowego
  • 15 lipca, a w 2018 roku wyjątkowo 16 lipca (bo 15 wypada w niedzielę), na złożenie (elektronicznie) sprawozdania do KRS przez organizacje prowadzące działalność gospodarczą, oraz
  • 15 lipca, a w 2018 roku wyjątkowo 16 lipca (bo 15 wypada w niedzielę), na umieszczenie sprawozdania w bazie sprawozdań OPP przez organizacje pożytku publicznego.

WIĘCEJ INFORMACJI