119955157 10157533330317039 4132433181716192364 n

Przedstawiamy Państwu Wywiad przeprowadzony z Roksaną Rogalą – prezesem Fundacji PASSIONIS. Pani Roksana jest prezesem oraz pomysłodawcą i założycielem fundacji.

SCOP: Co skłoniło Panią do założenia fundacji?

Roksana: Kultura jest przy Mnie praktycznie od zawsze. Jestem osobą otwartą na nowe możliwości. W roku 2013 wraz z grupą przyjaciół założyliśmy Stowarzyszenie Twórców Sztuki „PASSIONIS”. Chcąc działać w jeszcze szerszym zakresie oraz będąc otwartymi na nowe działania w roku 2019 powstała Fundacja PASSIONIS.

SCOP: Dlaczego Fundacja?

Roksana: Nasza działalność skupia wielu członków oraz przyjaciół, chcemy rozwijać się w jak najszerszych płaszczyznach. Kultura, sztuka, pomoc potrzebującym. Ponadto przemawiały za tym również inne kwestie, w tym ekonomiczne oraz prawne.

SCOP: Jakie są Państwa najważniejsze cele?

Roksana: Nasze najważniejsze cele to działalność dobroczynna, szerokie wykorzystanie środków masowego przekazu do propagowania pozytywnych postaw społecznych, podejmowanie działań badawczych w dziedzinie kultury i obyczajowości, działania edukacyjne, wychowawcze. Ważne jest dla nas również prowadzenie i wspieranie działalności społecznej, tworzenie warunków rozwoju dla twórczości młodego pokolenia oraz wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu kultury i sztuki.

SCOP: Co chciała Pani osiągnąć poprzez założenie fundacji?

Roksana: Chciałam otworzyć nowe „furtki” dla naszego zespołu. Satysfakcja z tego, co robimy oraz zadowolenie osób, z którymi współpracujemy są dla Nas bardzo ważne, ale mamy nadzieję, że dzięki fundacji będziemy mogli pomóc potrzebującym w jeszcze szerszym zakresie.

SCOP: Co daje Pani praca w Fundacji Passionis?

Roksana: Praca w fundacji to jednym słowem całe moje życie. Jestem osobą energiczną. Nie boję się nowych wyzwań i chętnie podejmuję nowe działania. Kreatywność mojego zespołu daje mi szerokie pole do twórczości. Jestem osobą, która nie odnalazłaby się w tzw. „pracy za biurkiem”. Moim życiem jest DZIAŁANIE. A działanie daje mi szczerą radość i satysfakcję z życia codziennego.

SCOP: Jakie są Państwa plany dotyczące najbliższej przyszłości?

Roksana: W najbliższym czasie mamy w planach wraz ze Stowarzyszeniem Twórców Sztuki „Passionis” wystawienie sztuki teatralnej pt. „Magiczny świat Alicji” z autorskim aranżem. Jesteśmy właśnie na etapie intensywnych prób do spektaklu, który kierowany jest do młodzieży szkolnej. Już niedługo, jeśli sytuacja epidemiczna w kraju polepszy się, będziemy mieli możliwość zaprezentowania swojej pracy szerokiej publiczności.

Opracowała Agnieszka Bielnicka