pobrane

Przedstawiamy Państwu wywiad przeprowadzony z Panem Tomaszem Kwiecień – koordynatorem Wolontariatu, Fundraiserem stowarzyszenia Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Apostoła.

SCOP: Co skłoniło Państwa do założenia stowarzyszenia?

Na początku naszej działalności, która rozpoczęła się w roku 1996, funkcjonowaliśmy jako niewielka grupa nieformalna i pragnęliśmy, aby naszą grupę sformalizować. W maju roku 1997 pojawił się pomysł założenia stowarzyszenia, dzięki czemu mogliśmy lepiej i formalnej działać i pomagać chorym z terenu naszego miasta. Zależało nam, aby nieść pomoc medyczną, duchową oraz psychologiczną osobom chorym w terminalnym okresie choroby nowotworowej – przybywających w domu. Od grudnia 2017 roku działamy pod nazwą Hospicjum Sosnowieckie im. św. Tomasza Apostoła. Jesteśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056797.

Jak mówi obecna Pani Prezes Małgorzata Czapla: „O opiece hospicyjnej wiedzieliśmy wówczas nieco z własnego doświadczenia, ponieważ niektórzy z członków naszych rodzin, doświadczeni chorobą , korzystali już z pomocy hospicjów ościennych. Pamiętam, jak szeroko otworzyłam oczy ze zdumienia, gdy pani doktor z hospicjum mysłowickiego, opiekująca się wtedy moim ojcem, skierowała do mnie komunikat, że w Sosnowcu trzeba stworzyć hospicjum, ponieważ jest to sprawa społecznej dojrzałości i osobistej odpowiedzialności za naszych najbliższych nieuleczalnie chorych. I od tego w dużej mierze wszystko się zaczęło. 18 maja 1997 roku odbyła się rejestracja przyparafialnej grupy nieformalnej jako Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Tomasz Ap. oraz wpisanie go do Rejestru Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Katowicach.

SCOP: Kiedy zaczęli się Państwo interesować III sektorem?

Praktycznie od samego początku naszej działalności bliski był nam III sektor, stąd też pomysł na stworzenie stowarzyszenia oraz z biegiem czasu poszerzenie naszej działalności. Obecnie prowadzimy kilka różnych projektów.

SCOP: Na jakie działania przeznaczają Państwo dochód z 1% podatku dochodowego?

Środki zebrane z 1 % przeznaczamy na bieżące cele statutowe. Każde wydatki analizujemy a środki wydajemy z wielką rozwagą.

SCOP: Ilu mają Państwo podopiecznych obecnie?

Obecnie sprawujemy opiekę nad 130 chorymi w opiece domowej, 24 osobami na oddziale stacjonarnym. Ponadto w Dziennym Ośrodku Opieki przebywa 20 osób ( ze względu na epidemię obecnie 8 osób) oraz w Klubie Seniora także 20 osób (ze względu na epidemię obecnie 8 osób).

SCOP: Jakie są Państwa największe sukcesy?

Każdy dzień jest dla nas sukcesem. Uśmiech chorego, wdzięczność podopiecznego i jego członków rodziny to dla nas niesamowita radość. Cieszymy się, że każdego dnia możemy pomagać naszym chorym. Do sukcesów możemy zaliczyć również wygrane projekty, dzięki którym możemy prowadzić Dzienny Ośrodek Opieki, Klub Seniora, Rehabilitację. Ponadto naszym ogromnym sukcesem było otwarcie w zeszłym roku w tzw. Plastrach Miodu – w dawanej siedzibie Hospicjum, przy ul. 3 Maja – Charity Shopu, czyli bazarku charytatywnego oraz kącika pamięci Elżbiety Laskiewicz, aktorki Teatru Zagłębia oraz naszego wielkiego przyjaciela.

SCOP: Czy prowadzą Państwo zbiórki rzeczowe na potrzeby Państwa działalności?

Zbiórki cały czas aktywnie prowadzimy. Od wielu lat zbieramy nakrętki, zbieramy środki chemiczne i pielęgnacyjne, które na bieżąco wykorzystujemy. Są też zbiórki czy akcje sezonowe, ale ze względu na obecny czas zostały one zawieszone. Oprócz zbiórek rzeczowych można nasze hospicjum wesprzeć choćby i poprzez zakup chleba “św. Tomasza” w piekarni Maciuś, gdzie część dochodu ze sprzedaży jest przeznaczany na nasze cele. Wiele osób organizuje również zbiórki urodzinowe na profilu Facebook. Każda inicjatywa, wsparcie jest dla nas bardzo cenne.

SCOP: Jakie są pozytywne aspekty prowadzonego przez Hospicjum Wolontariatu?

Wolontariat jest bardzo ważną częścią naszej działalności. W ramach akcji pn. “Pola Nadziei” współpracujemy z wieloma placówkami edukacyjnymi – nie tylko z Sosnowca. Tu przedszkolaki, czy uczniowie angażują się w wolontariat głównie na terenie swojej placówki organizując kwesty, zbiórki, kiermasze, koncerty. Niemal każda osoba we wspólnocie hospicyjnej jest wolontariuszem. Nasi wolontariusze wykonują proste czynności pielęgnacyjne, domowo – porządkowe, towarzyszące w najtrudniejszych i ostatnich momentach życia. Obecność wolontariusza przy chorym ma szczególny charakter. Czasem wystarczy być, chwycić za rękę i wspólnie pomilczeć. Wolontariusz musi mieć czas wysłuchać, porozmawiać, pomóc w codziennym zmaganiu z chorobą. Dzięki naszym wolontariuszom nasi podopieczni nie są sami, szczególnie w tym okresie, kiedy nie ma u nas odwiedzin. Chorzy zdani są tylko na kontakt z pracownikami, wolontariuszami czy współchorymi. Nasza wspólnota hospicyjna jest otwarta dla każdego – na osoby, które są wrażliwe na cierpienie drugiego człowieka, które współpracując z nami, chcą realizować pożyteczne cele, przyczyniać się do rozwoju opieki hospicyjnej, w sposób pośredni lub bezpośredni służąc choremu. Organizowanie wolontariatu w jakimś określonym celu polega z jednej strony na wykorzystaniu ogromnych pokładów ludzkich możliwości czynienia dobra, a z drugiej strony na kierowaniu tej siły we właściwym kierunku i w konkretnym zakresie, by uczynić działania efektywnymi z korzyścią dla drugiego człowieka.