42922232 1892812970754728 7938409923170271232 n

Przedstawiamy Państwu Trzeci Wywiad przeprowadzony z Panią Izabelą Młynarską – Wiceprezesem Fundacji Młodzież Kropka PL. Fundacja została założona 21 czerwca 2016 r .

SCOP: Co skłoniło Państwa do założenia stowarzyszenia?

Izabela: Poznaliśmy się, na organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu spotkaniach grupy samopomocowej w ramach Programu Aktywności Lokalnej, w związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Razem, Więcej, Lepiej”. W toku prowadzonych działań w tym spotkań ze specjalistami, warsztatach dotyczących rewitalizacji miasta Sosnowca – zrodził się pomysł na stworzenie miejsca dla młodzieży zamieszkującej dzielnicę Centrum. Przeprowadziliśmy ankiety wśród młodzieży i ich rodziców, których wyniki utwierdziły nas w przekonaniu, że inicjatywa dotycząca powstania klubu dla dzieci jest słuszna. Jesteśmy rodzicami nastolatków. Znamy ich potrzeby, chęci i możliwości.

Klub młodzieżowy miał być miejscem, które stałoby się punktem jednoczącym młodzież, dającym im możliwość realizowania swoich pasji i pomysłów oraz angażowania się w życie kulturalne naszego Miasta.

Pomysł udało nam się zrealizować dzięki Ośrodkowi Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, który pomógł nam założyć fundację i zagwarantował możliwość jej finansowania w początkowym stadium.

SCOP: Kiedy zaczęła się Pani interesować III sektorem?

Izabela: Początkowo założenie fundacji traktowałam jako środek do osiągnięcia celu jakim było stworzenie miejsca dla dzieciaków. Dopiero później zaczęłam zgłębiać tajniki III sektora i interesować się jak to działa na szerszą skalę , na czym polega i jakie daje możliwości.

SCOP: Dlaczego akurat fundacja?

Izabela: Długo rozważaliśmy, jaką formę wybrać dla naszej Organizacji. Doszliśmy do wniosku, że fundacja daje tak duży wachlarz możliwości zarówno rozwoju jak i form pomocy jaką możemy udzielać, że to będzie najtrafniejszy wybór. I nie myliliśmy się.

SCOP: Jakie są dla Państwa najważniejsze cele?

Izabela: Aktywizowanie społeczności lokalnej, organizowanie czasu wolnego dzieciakom poprzez prowadzenie różnego rodzaju warsztatów.

SCOP: Co chcieli Państwo osiągnąć poprzez założenie fundacji?

Izabela: Założenie fundacji dało Nam możliwość zrealizowania pomysłu na stworzenie miejsca dla dzieci i młodzieży, a także stworzenia miejsc pracy dla osób tak zwanego wykluczenia społecznego (każdy z Nas w tym czasie był osobą bezrobotną)

SCOP: Jak ocenia Pan poziom komunikacji organizacji pozarządowych w Polsce? 

Izabela: W dobie dzisiejszych technologii komunikacja jest bardzo ułatwiona i dzięki temu (przy założeniu że organizacje tego chcą) możliwa jest wspólna realizacja wielu projektów na szeroką skalę.

Opracowała Agnieszka Bielnicka