Przedstawiamy Państwu Wywiad przeprowadzony z Panem Patrykiem Czernikiewiczem – Prezesem Zarządu Fundacji Ochrony Zdrowia Szpitala Miejskiego w Sosnowcu “Zdrowie”

SCOP: Co skłoniło Państwa do założenia Towarzystwa?

17 marca 1992 roku z inicjatywy lekarza naczelnego dr Jadwigi Zaborowskiej – Koss powołano Fundację Ochrony Zdrowia Szpitala Miejskiego nr 1 w Sosnowcu „ZDROWIE” (obecnie Sosnowiecki Szpital Miejski sp. z o.o.), która po przeprowadzeniu niezbędnych procedur prawnych rozpoczęła działalność statutową 3 czerwca 1992 roku.
Warunki prawne i polityczne ówcześnie panujące, skłoniły personel Szpitala Miejskiego w Sosnowcu do założenia Fundacji, celem wsparcia działalności Szpitala.

SCOP: Proszę przybliżyć nam, czym zajmuje się Fundacja Ochrony Zdrowia Szpitala Miejskiego w Sosnowcu “Zdrowie”?

W chwili obecnej skupiamy się na przeprowadzeniu kolejnych inwestycji w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim. Zależy nam na pomocy i poprawie w sposobie jego funkcjonowania – zarówno pod kątem technicznym jak i personalnym.
Chcemy także rozwinąć Fundację – aby mogła realizować inwestycje w szerszym spektrum.

SCOP: Jakie są Państwa najważniejsze cele?

Naszym najważniejszym celem jest wspieranie działalności Szpitala nr 1 w Sosnowcu (obecnie Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego sp. z o.o.) a co za tym idzie unowocześnianie, rozbudowa i poprawa jego wyposażenia, wspomaganie innych placówek ochrony zdrowia rejonu Sosnowca w ramach naszych możliwości finansowych. Ponadto popieramy naukowo-dydaktyczną działalności Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i innych towarzystw naukowych, działających w mieście i poza nim oraz stymulowanie i wspieranie inicjatyw proekologicznych.

SCOP: Jakim jest Państwa największy sukces?

Na przestrzeni 30- letniej  działalności Fundacji możemy pochwalić się wieloma sukcesami inwestycyjnymi. Niemniej uważam że naszym największym sukcesem jest wspaniała historia Fundacji. W tym roku obchodzimy Jubileusz 30-lecia działalności, i to, że wciąż jesteśmy i wciąż działamy na rzecz Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, jest naszą największą dumą.

SCOP: Jakie są Państwa plany dotyczące najbliższej przyszłości?

Zamierzamy rozszerzyć profile sektorowe działalności Fundacji, aby jak najskuteczniej wspierać Szpital Miejski w Sosnowcu w jego działalności. Pracujemy obecnie także nad poszerzeniem grupy Darczyńców – dzięki którym będziemy mogli zaoferować jeszcze więcej naszemu głównemu Beneficjentowi.

Poniżej przedstawiamy Państwu gazetkę jubileuszową, udostępnioną nam przez Prezesa Fundacji.

Historia Fundacji skrypt