Przedstawiamy Państwu Wywiad przeprowadzony z Panią Kariną Wojtusiak oraz Panem Henrykiem Strzelczyk – członkami zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Środuli w Sosnowcu.

SCOP: Co skłoniło Państwa do założenia Stowarzyszenia?

Przede wszystkim potrzeba działania i podmiotowości. Chcieliśmy mieć realny wpływ na nasze najbliższe otoczenie, mieliśmy już na to pomysł, ale potrzebne nam było narzędzie, dzięki któremu mielibyśmy możliwość szerszej działalności. Mamy tu na myśli miedzy innymi ubieganie się o finansowanie, podejmowanie współpracy z innymi organizacjami o podobnych celach działania. Stąd pomysł na Stowarzyszenie. Żeby nie mnożyć bytów, ponownie powołaliśmy do życia zawieszone kilka lat wcześniej Stowarzyszenie Rozwoju Środuli.

SCOP: Kiedy zaczęli się Państwo interesować III sektorem?

Wiele lat temu zaczęliśmy się interesować III sektorem, kiedy ta gałąź nie była jeszcze tak popularna jak dziś.  Pani Karina jeszcze na studiach, czynnie brała udział w działalności organizacji studenckich,  natomiast Pan Henryk od zawsze uczestniczył w życiu społeczności jako lokalny przedsiębiorca. Później był Radnym Rady Dzielnicy Środula.
Organizacja, aktywność, robienie czegoś dla innych  „To zawsze leżało w naszej naturze ” –  Podsumowują.

SCOP: Proszę przybliżyć nam profil Państwa działalności?

Skupiamy się głównie na działalności Świetlicy Środula, którą powołaliśmy do życia w 2017 roku. Spotykają się tutaj dzieci i młodzież oraz seniorzy, którzy prowadzą swój Klub. W okresie przed pandemicznym prowadziliśmy dzięki wsparciu Gminy Sosnowiec cykliczne zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży. Obecnie w okresach kiedy to jest możliwe, działa Klub Seniora, w tym jego różne sekcje, np. brydżowa i szachowa czy pilatesu. W miarę możliwości zapraszamy inne podmioty, które prezentują różne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci, między innymi warsztaty plastyczne, artystyczne, warsztaty z możliwości jakie daje drukarka 3D.

SCOP: W jaki sposób można zostać członkiem Państwa Organizacji?

Współpracujemy z organizacjami, firmami i osobami prywatnymi, którzy chcą zrobić coś dobrego dla mieszkańców Środuli, jednak nie przewidujemy rozszerzenia liczby członków Stowarzyszenia, bo obecny skład jest optymalny. Nie mniej jednak każda osoba chętna do współpracy z nami jest mile widziana i jeśli sprawdzi się najpierw w roli wolontariusza, może następnie zostać członkiem stowarzyszenia.

SCOP: Jaki jest Państwa Największy Sukces?

W naszej opinii to uruchomienie samodzielnego podmiotu, jakim jest Świetlica Środula. Było to możliwe dzięki właścicielowi budynku, który udostępnił lokal, w którym mieści się Świetlica oraz dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia.