Przedstawiamy Państwu Wywiad przeprowadzony z Panią Danielą Kalinowską – Przedstawicielką Sosnowieckiego Stowarzyszenia Aktywny Silvers.

SCOP: Co skłoniło Państwa do założenia Stowarzyszenia?

Stowarzyszenie Aktywny Silvers powstało – w styczniu 2020 r. , jesteśmy młodzi stażem i duchem.

Nasza dewiza to: „Wiek to nie powód, by się zestarzeć”  Grace Slattery.

Nasza organizacja powstała w wyniku przekształcenia się grupy nieformalnej seniorek, którą tworzyłyśmy spotykając się na herbatce w kawiarni. Okres naszej działalności zbiegł się trwaniem pandemii.

SCOP: Kiedy zaczęli się Państwo interesować III sektorem?

Stowarzyszenia są organizacjami pożytku publicznego, które zrzeszają ludzi o określonych działaniach oraz celach. Wiedzę o III sektorze posiadłyśmy w trakcie uczestniczenia w zajęciach w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz projektach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

SCOP: Proszę przybliżyć nam profil Państwa działalności?

Głównym celem naszej Organizacji, jest zwiększenie aktywności Seniorów w swoich lokalnych środowiskach poprzez różnorodne formy działania zachęcając do wyjścia z domu. Pandemia wszystko wywróciła do góry nogami. Zostaliśmy zasypani hasłami  #zostanwdomu. Zachowując DDM zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia staraliśmy się organizować spacery w przestrzeni otwartej .I tak odwiedziliśmy na terenie Sosnowca: Trójkąt Trzech Cesarzy, Park Kuronia – podchody, Park Tysiąclecia w poszukiwaniu kapliczki św. Jana Nepomucena na styku ulic Brynicznej i Słonecznej, Rybaczówkę, Las Zagórski, okolice Zagórza w poszukiwaniu czosnku niedźwiedziego i obiektów sakralnych. Ponadto zorganizowaliśmy wycieczki do jaworznickiego Parku Gródek – Arboretum, Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, Nikiszowiec – Industriada 2020 i Gubałówkę. Trenowaliśmy nordic walking na Górce Środulskiej pod okiem instruktorki Eli.

SCOP: W jaki sposób można zostać członkiem Państwa Organizacji?

Do Stowarzyszenia może dołączyć każda osoba , która jest tym zainteresowana. Wystarczy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za Stowarzyszenie lub przyjść na najbliższe spotkanie i wypełnić deklarację członkostwa. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 501 706 689, lub poprzez pocztę elektroniczną dkkalinka0@gmial.com.

SCOP: Jaki jest Państwa Największy Sukces?

Pandemia przeniosła zajęcia w świat wirtualny, aby temu sprostać wzięłyśmy udział on-line w projekcie „ Śląska Akademia Seniora@”. Program rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów 65+ województwa śląskiego z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,Oś priorytetowa III:3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Zajęcia trwały 03.06 – 12.11.2020 r. Dzięki szkoleniu pogłębiłyśmy swą wiedzę w dziedzinie cyfryzacji, poszerzyłyśmy umiejętności obsługi: telefonu, komputera, tabletu i internetu. Pogłębienie wiedzy on-line w cyfryzacji uważamy jako duże nasze osiągnięcie. Aktualnie organizujemy spotkania na zoom, messenger, mamy swój fanpage.

SCOP: Jakie są Państwa Plany odnoszące się do najbliższej przyszłości?

W październiku 2020 r rozpoczęliśmy przygodę w grę SPEED BALL, jest to innowacyjna wywodząca się z Egiptu gra z rakietkami i piłeczką umieszczoną na półtorametrowej żyłce przymocowanej do masztu. Gra polega na uderzeniu piłki w taki sposób, aby rotowała wokół masztu, jest grą całoroczną. Naszym marzeniem – planem jest promowanie działań międzypokoleniowych gry wśród wszystkich grup wiekowych. Swoje zajęcia prowadzimy na obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Orląt Lwowskich 70.

Dziękujemy za poświęcony czas i życzymy powodzenia w realizacji wszelkich projektów realizowanych przez Państwa.