Przedstawiamy Państwu Wywiad przeprowadzony z Panią Angelą Kosibą – wiceprezesem Stowarzyszenia Nadzieja na Dom w Sosnowcu.

SCOP: Co skłoniło Państwa do założenia Stowarzyszenia?

Stowarzyszenie zostało założone ze względu na chęć pomocy zwierzętom ze schroniska w Sosnowcu, które w tamtych czasach (ponad 10 lat temu) było w opłakanym stanie. Żeby móc prowadzić wolontariat w schronisku musieliśmy sformalizować naszą działalność, co też poczyniliśmy niezwłocznie. Przed sformalizowaniem naszej organizacji, już od kilku lat pomagaliśmy głównie kotom z terenu Sosnowca i okolic.

SCOP: Kiedy zaczęli się Państwo interesować III sektorem?

Od wielu lat założyciele Stowarzyszenia byli bardzo czuli na krzywdę zwierząt i widzieli jak bardzo potrzebna jest pomoc. Szybko doszliśmy do wniosku, że aby móc prężnie i długofalowo pomagać musimy założyć organizację.

SCOP: Proszę przybliżyć nam profil Państwa działalności?

Nasza działalność jest bardzo szeroka, jednymi z najważniejszych jej punktów jest prowadzenie wolontariatu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowcu, wykonywanie interwencji w sprawach znęcania się nad zwierzętami, finansowanie ponadpodstawowe leczenia zwierząt ze schroniska i z poza niego, prowadzenie przytuliska dla kotów “Kocia Chatka”, prowadzenie akcji edukacyjnej “Ręka w Łapę” gdzie uczy dzieci i młodzież, a od niedawna również dorosłych, o bezdomności zwierząt oraz ich dobrym traktowaniu, prowadzenie kampanii edukacyjnych, na przykład “Sterylizacja jest potrzebna!”, “nie kupuj z pseudohodowli”, “Wspólna jesień życia”, “Pies też ma swoje PRAWO”, “opieka nad kotami wolno żyjącymi”, prowadzenie akcji sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących.

SCOP: W jaki sposób można zostać członkiem Państwa Organizacji?

Członkiem organizacji można zostać np. poprzez wzięcie udziału naborze na wolontariat. Jest kilka gałęzi działalności do których można się zgłosić, dlatego też zachęcamy do kontaktu.

Nabór prowadzony jest okresowo i ogłaszany na stronach internetowych i w mediach społecznościowych schroniska i stowarzyszenia. Każdy nabór uwzględnia szkolenie i egzamin.

Jesteśmy pewni że każda osoba, która chciałaby w jakikolwiek sposób wspomóc Nasze stowarzyszenie w działaniach na rzecz naszych podopiecznych, znajdzie sposób na samorealizację.

SCOP: Jaki jest Państwa Największy Sukces?

Naszym największym sukcesem jest skuteczna współpraca z władzami miasta i schroniska, dzięki której placówka znajduje się aktualnie w świetnym stanie i może być wzorem do naśladowania dla innych miast. Opieka w schronisku zarówno opiekunów jak i pracowników gabinetu jest na bardzo wysokim poziomie. Dzięki wieloletniej akcji czipowania zwierząt prowadzonej wraz z UM Sosnowiec znacząco zmniejszyła się bezdomność psów i wzrósł współczynnik odbierania zaginionych pupili przez właścicieli.

SCOP: Jakie są Państwa Plany odnoszące się do najbliższej przyszłości?

Planujemy kontynuować naszą dotychczasową działalność, walczyć o poprawę losu zwierząt nie tylko w schronisku ale również w domach prywatnych poprzez interwencje. Cały czas staramy się również ograniczyć populację kotów wolno żyjących poprzez zabiegi kastracji i sterylizacji.

Jednym słowem: Pracy nam nie brakuje, więc na co najmniej kilka kolejnych lat “mamy co robić” ;).