związek gmin i powiatów logo

W związku z prowadzonymi obecnie pracami nad Strategią Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. (dalej Strategia), w imieniu Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, mamy przyjemność zaprosić na cykl warsztatów partycypacyjnych dla partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Mają one na celu przedstawienie wyników przeprowadzonych diagnoz sytuacji społeczno-gospodarczej oraz w zakresie adaptacji do zmian klimatu, środowiska i jakości powietrza. Warsztaty są pierwszym etapem włączenia partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces kształtowania i wdrażania Strategii.

Spotkania będą się odbywać z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie on-line w następujących terminach:

  • 11 kwietnia 2022 r., godz. 14:00 – 16:00 – dla przedstawicieli organizacji z podregionu katowickiego;
  • 13 kwietnia 2022 r., godz. 14:00 – 16:00 – dla przedstawicieli organizacji z podregionu gliwickiego;
  • 20 kwietnia 2022 r., godz. 14:00 – 16:00 – dla przedstawicieli organizacji z podregionu bytomskiego;
  • 22 kwietnia 2022 r., godz. 14:00 – 16:00 – dla przedstawicieli organizacji z podregionu tyskiego;
  • 25 kwietnia 2022 r., godz. 14:00 – 16:00 – dla przedstawicieli organizacji z podregionu sosnowieckiego – link do formularza zgłoszeniowego: http://www.subregioncentralny.pl/formularz/warsztaty-dla-ngo-podregion-sosnowiecki.html.

Aby wziąć udział w warsztatach należy zarejestrować się w odpowiednim formularzu zgłoszeniowym podanym powyżej dla każdego z podregionów, a w  dniu spotkania wejść na podany link pod adresem: https://vms.enot.pl/b/zwi-jkv-we3-cnm logując się imieniem, nazwiskiem i nazwą reprezentowanej organizacji podanej w formularzu zgłoszeniowym.

Wszelkich dodatkowych informacji o warsztatach udzielają pani Agata Schmidt, tel. 32 461-22-53, e-mail: agata.schmidt@subregioncentralny.pl oraz pani Anna Kalinowska, tel. 32 461 22 56, e-mail: anna.kalinowska@subregioncentralny.pl.