Zapraszamy na bezpłatne szkolenia z konsultacji społecznych i sposobów ich przeprowadzania z wykorzystaniem platformy do Konsultacji Społecznych on-line, jak również w zakresie konstruowania budżetu partycypacyjnego i aktów prawa regulujących ww. kwestie.
Szkolenia skierowane są do pracowników Urzędu Miejskiego w Sosnowcu lub jednostek podległych Gminie oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Sosnowca lub związków organizacji pozarządowych.

Szkolenia odbędą się w ramach projektu „Wdrożenie aktów prawnych, szkoleń, doradztwa i platformy on-line do konsultacji społecznych związanych z budżetem partycypacyjnym w Sosnowcu”, który realizowany jest w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałania 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wszystkich chętnych zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i wypełnienia niezbędnych formularzy, które należy złożyć w siedzibie Sosnowieckiego Centrum Organizacji Pozarządowychbudynek Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20, pokój 405 lub w Wydziale Informacji i Promocji Miastabudynek Urzędu Miejskiego Al. Zwycięstwa 20, pokój 203, lub przesłać na adres:
kord.partycypacja@um.sosnowiec.pl lub info@um.sosnowiec.pl 
 
Ogłoszenie o rekrutacji
TUTAJ.

Regulamin uczestnictwa TUTAJ.

Formularz Rekrutacyjny (urzędnicy) TUTAJ.

Formularz Rekrutacyjny (organizacje pozarządowe) TUTAJ.

Deklaracja Uczestnictwa TUTAJ.

Ankieta TUTAJ.