pobrane

Zbliżający się okres przedświąteczny i przełom roku, to czas organizowania wielu zbiórek przez organizacje pozarządowe. Przepisy dotyczące zbiórek warto znać niezależnie od tego, czy jesteśmy organizatorami, czy też osobą, która dorzuca „do puszki”.

 

art. 1 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych [definicja zbiórki]

Zbiórką publiczną JEST zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscu publicznym na określony, zgodny z prawem cel pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), oraz na cele religijne.

Zbiórką publiczną NIE JEST natomiast taki rodzaj zbierania, po którym pozostaje ślad przepływu pieniędzy albo ewidencjonowania darów, np. przelewy na konto, przekazywanie darów lub pieniędzy za pomocą wirtualnych platform, sms-y charytatywne.

Co jest zbiórką publiczną, którą zgłasza się na portalu zbiorki.gov.pl, a co nią nie jest, i nie zgłasza się na portalu zbiórek? Pomocna w zrozumieniu i zapamiętaniu może okazać się INFOGRAFIKA poniżej.

ngo zbiorka2019 550