min sportu

Nabór wniosków na realizację w 2020 r. Programu „Certyfikacji Szkółek Piłkarskich”.

Minister Sportu ogłasza nabór wniosków na realizację w 2020 r. Programu „Certyfikacji Szkółek Piłkarskich”.

Kwota do rozdysponowania w naborze: 35 000 000 zł.

– termin składania wniosków – do dnia 10 kwietnia 2020 r.

– termin rozpatrzenia wniosków – do dnia 24 kwietnia 2020 r.

Ewentualne pytania w zakresie Programu „Certyfikacji Szkółek Piłkarskich” należy kierować do pracowników Departamentu Sportu dla Wszystkich tel. 22 24 43 155, 22 24 43 280, 22 24 43 266.

Uwaga – nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora Programu.

Szczegóły na stronie: www.gov.pl