news 244

Akcja Podaruj Tornister, ma na celu pozyskanie funduszy na zakup jak największej ilości plecaków, które przed rozpoczęciem roku szkolnego zostaną przekazane dzieciom z ubogich rodzin. Partnerem tegorocznej akcji jest firma Semi Line, która również wsparła naszą akcję i przekazała nagrody za udział w konkursie w postaci plecaków !

W obecnie trwającym Roku Św. Brata Alberta, nasza diecezjalna Caritas przez cały rok 2017 obchodzi swój srebrny jubileusz. Podczas jubileuszu ze wzmożoną siłą organizuje wydarzenia z których pozyskane środki trafią do podopiecznych Caritas.
W swoich działaniach chcemy również uwrażliwić dzieci i młodzież na cierpienie ludzi chorych, samotnych, potrzebujących, zaszczepić w najmłodszych budowanie więzi międzyludzkich oraz potrzebę bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi, zachęcając do udziału w Wolontariacie Caritas.
Dlatego tez idąc śladami św. Brata Alberta, postanowiliśmy zorganizować konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, polegający na zinterpretowaniu w dowolnej formie plastycznej słów Św. Brata Alberta: “Być dobrym jak chleb”

 

Warunki uczestnictwa:
1.Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, w formacie max.A3.
2.Każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres oraz telefon kontaktowy do opiekuna.
4.Prace plastyczne należy przesłać na adres :Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Korczaka 5 41-200 Sosnowiec
5.Termin nadsyłania prac mija 18.08.2017 r.
6.Wyniki obrad jury przekazane zostaną laureatom telefonicznie oraz zostaną umieszczone na stronie internetowej Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
5.Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację w środkach masowego przekazu danych personalnych (imię, nazwisko, miasto zamieszkania) przyszłych laureatów wraz z pracą plastyczną.
6.Prace plastyczne przechodzą na własność Caritas Diecezji Sosnowieckiej.
7.Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany warunków uczestnictwa.