21686129 152898325295586 715192184289347341 n

Caritas Diecezji Sosnowieckiej  serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom, zaburzeniom odżywiania, samookaleczeniom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży.

Według informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, powyższa tematyka może być elementem wspierającym działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły lub placówki.

Do wyboru następujące terminy szkolenia:

  • 8-9 listopad g. 9:00-17:00
  • 17-18 listopad g. 9:00-17:00
  • 22-23 listopad g. 9:00-17:00
  • 29-30 listopad g. 9:00-17:00

Miejsce szkolenia:

  • Caritas Diecezji Sosnowieckiej, ul. Korczaka 5; 41-200 Sosnowiec

Prowadzenie:

  • Katarzyna Kocot-Niebieszczańska, nauczyciel pracujący na co dzień od 20 lat z dziećmi  i młodzieżą w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu, posiadający wykształcenie z zakresu pedagogiki i psychologii. Trener przeszkolony przez zespół ekspertów biorących udział w rządowym projekcie Ministerstwa Zdrowia dotyczącym wspierania szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej – cel: ” Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”.

Szkolenia są częścią projektu pn. „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”, finansowanego przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Ogólnym celem projektu jest profilaktyka zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół. Jego realizacja koncentruje się na podniesieniu wiedzy i skuteczności podejmowanych działań profilaktycznych i prewencyjnych przez dyrektorów szkół, psychologów, pedagogów, nauczycieli, opiekunów i rodziców związanych z tą problematyką.

Uczestnikami szkolenia mogą być nauczyciele, przedstawiciele publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli lub poradni psychologiczno-pedagogicznych , psychologowie                 i pedagodzy zatrudnieni w szkole oraz pozostałe osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą (np. wychowawcy świetlic, trenerzy, pracownicy domów dziecka, kuratorzy, mediatorzy, itp.).

Każdemu uczestnikowi szkolenia będzie zapewniony poczęstunek. Zajęcia będą prowadzone w grupie minimum 16 osobowej.

Zgłoszenia pod numerem telefonu:

795 444 036 lub 32 363 03 70