telefon

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom pozbawionym schronienia – zarówno tym przebywającym w placówkach noclegowych, jak i w tzw. miejscach niemieszkalnych – w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach funkcjonuje bezpłatna, całodobowa infolinia pod numerem telefonu: 987. Można tam uzyskać informacje miedzy innymi na temat miejsc noclegowych, jadłodajni, punktów udzielania pomocy rzeczowej i żywnościowej na terenie województwa śląskiego.