W okresie od 26 lutego do 3 marca 2024, Fundacja Aktywni w Europie zorganizowała w Wiśle międzynarodowy projekt – “Breaking Bread” (projekt współfinansowany przez Unię Europejską). W projekcie wzięli udział młodzi ludzie z Zagłębia Dąbrowskiego w wieku 16-18 lat, współpracujący z naszą organizacją, przedstawiciele SU “Otets Paisiy” Madan town z Bułgarii oraz Yıldırım Vocational and Technical High School z Turcji.

Tytułowy chleb w projekcie był symbolem przełamania stereotypów kulturowych, odejścia od uprzedzeń, szacunku do kultury i ciężkiej pracy innych, poszukiwania wspólnych elementów w naszych kulturach, znaków międzykulturowości i pogłębiania wiedzy o rodzimych tradycjach, zwyczajach i obrzędach. Poprzez  przedsięwzięcie uczestnicy pokazali innym młodym ludziom, jak ważne jest docenienie i pielęgnowanie własnej kultury i odkrycia jej “magii”, ukrytej w “zwykłym” bochenku chleba.

Celem projektu było poszerzenie wiedzy na temat kultur Polski, Bułgarii  i Turcji przez pryzmat szacunku do chleba, który jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, opartego na symbolice, zwyczajach i obrzędach oraz wzrost świadomości na temat dziedzictwa kulturowego, związanego z symboliką chleba. Uczestnicy poszerzyli również wiedzę na temat wpływu wielokulturowości na kształt naszych, dzisiejszych kultur, tradycji, zwyczajów, związanych z symboliką chleba.

Podczas wymiany młodzieży ”Breaking Bread” uczestnicy zrealizowali, bogaty w różnego rodzaju zajęcia i warsztaty, harmonogram.
Na początku młodzi ludzie przeprowadzili gry i aktywności, które pozwoliły im na przełamanie lodów, nieśmiałości w komunikowaniu się w języku angielskim  lepsze zapoznanie się ze sobą. Wzięli również udział w aktywnościach, mających na celu integrację, zbudowanie zgranego i zintegrowanego zespołu, a także pozytywnej atmosfery, sprzyjającej efektywnej pracy. Dzięki nim, młodzież miała możliwość nie tylko wymienić się swoimi doświadczeniami, ale również wzmocnić współpracę wewnątrz międzynarodowej grupy. Podczas zajęć, poświęconych głównej tematyce projektu, uczestnicy dyskutowali o chlebie, jako istotnej części naszego dziedzictwa kulturowego, opartego na symbolice, zwyczajach, obrzędach i tradycjach oraz szacunku do chleba, którym był i jest otaczany na przestrzeni wielu wieków. Pogłębili wiedzę na temat typowych dla swojej kultury zwyczajów, obrzędów i tradycji, w których dużą rolę odgrywa chleb. Dyskutowali na temat tego, co młodzi ludzie mogą zrobić, aby dbać lepiej o własną kulturę, dziedzictwo kulturowe oraz szanować rodzime tradycje i zwyczaje, otwierając się na nowe kultury i bycie tolerancyjnym.

W ramach wymiany młodzieży uczestnicy przeprowadzili kreatywne zajęcia w Chlebowej Chacie w Górkach Małych. Podczas wspólnych warsztatów z Gospodarzami Chaty, zapoznali się od podstaw z tradycyjnym procesem wypieku chleba (od ziarna do wyjęcia chleba z tradycyjnego pieca chlebowego). Osobiście przekonali się, jak ciężkim zajęciem była kiedyś praca piekarza. Następnie, wspólnie przeprowadzili warsztaty kulinarne, w ramach których, każda grupa mogła wypiec swój własny chleb, a także spróbować lokalnych wyrobów, takich jak masło, smalec i miód. Uczestnicy wzięli również udział w wizycie edukacyjnej w Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie. Zajęcia były dla uczestników niepowtarzalną okazją, aby zobaczyć Muzeum Chleba, zwłaszcza na Śląsku, który słynie z tradycyjnego wypieku pieczywa od pokoleń. Podczas kreatywnych warsztatów z przedstawicielami Muzeum, młodzież zapoznała się z historią chleba, procesem produkcji chleba kiedyś i dziś, czy wpływem wielokulturowości na symbolikę chleba w naszych kulturach. Podjęta została również dyskusja na temat szacunku do pracy ludzkiej. Następnie, uczestnicy projektu wzięli udział w grze miejskiej w Katowicach, nawiązującej do lokalnego folkloru i symboliki chleba na Górnym Śląsku.
Podczas wymiany młodzieży, uczestnicy pracowali nad stworzeniem gry edukacyjnej, bazującej na zdobytej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu. Celem gry jest podniesienie wiedzy graczy na temat naszych kultur przez pryzmat szacunku do chleba, który jest częścią naszego dziedzictwa kulturowego, opartego na symbolice, zwyczajach i obrzędach; a także przeprowadzili spotkanie online, w którym wzięli udział ich rówieśnicy z naszych i europejskich krajów. Podczas wydarzenia zaprezentowali projekt, program Erasmus + oraz stworzoną grę edukacyjną.

Międzynarodowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej. Projekt miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kluczowych kompetencji uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.