o214 1

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu z zarządzania wolontariatem, które odbędzie się w dniach 2-3 marca 2016 r. w godz. 10:00 – 17:00 w Centrum Organizacji Pozarządowych (Katowice ul. Młyńska 5). Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Katowicach (w szczególności dla koordynatorów wolontariatu). Jego celem jest kompleksowe przygotowanie uczestników do zarządzania wolontariuszami.

Czas i miejsce: 2-3 marca 2016 godz. 10:00 – 17:00, Centrum Organizacji Pozarządowych, Katowice ul. Młyńska 5.

Zakres tematyczny:
1. Wolontariat – historia, definicja, rodzaje
2. Prawne regulacje wolontariatu
3. Przygotowanie organizacji do współpracy z wolontariuszami
4. Rekrutacja wolontariuszy
5. Motywacja wolontariuszy i komunikacja z wolontariuszami

Szkolenie jest bezpłatne.

Zapewniamy:
1) materiały szkoleniowe,
2) ciepły posiłek,
3) zaświadczenia o odbyciu szkolenia.

Szkolenie poprowadzi Marta Kuter – koordynatorka projektów, animatorka wolontariatu szkolnego, absolwentka Szkoly Trenerow Młodzieżowych (IES), prowadząca szkolenia dla koordynatorów i wolontariuszy, czlonkini zespołu trenerskiego Hufca ZHP Katowice, od 2013r. w zespole Regionalnego Centrum Wolontariatu.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 26 lutego poprzez formularz.

Liczba miejsc ograniczona!

Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach jest prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Katowicach. Centrum Wolontariatu odpowiada za szkolenia, spotkania, doradztwo i pośrednictwo w zakresie wolontariatu. Projekt współfinansowany z budżetu Miasta Katowice.