szkolenie

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych prowadzący Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego zaprasza na szkolenie „Rewolucja w rachunkowości NGO”, które odbędzie się 15 listopada 2014 r.(sobota) w Mysłowicach. W dniu 5 września 2014 r. ustawodawca wprowadził bardzo istotne zmiany m.in. w zakresie przygotowania sprawozdania finansowego dla jednostek mikro, a zatem między innymi dla fundacji, stowarzyszeń czy spółdzielni socjalnych. Na szkolenie zapraszamy zatem przede wszystkim księgowych i przedstawicieli zarządów podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit).

 

Zagadnienia, które będą omówione na szkoleniu:
• Zmiany ustawy o rachunkowości
• Wpływ zmian ustawy o rachunkowości na prowadzenie księgowości przez podmioty ekonomii społecznej
• Konsekwencje uchylenia rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej
• Obowiązek sporządzania rachunku zysków i strat (w ujęciu uproszczonym) przez podmioty ekonomii społecznej.
• Obowiązek sporządzania bilansu (w ujęciu uproszczonym) przez podmioty ekonomii społecznej.
• Obowiązek sporządzania informacji uzupełniającej do bilansu
• Wpływ zmian ustawy o rachunkowości w zakresie planu kont, sposobu ewidencjonowania i polityki rachunkowości.

Miejsce i termin szkolenia:
15 listopada 2014, godz. 9:00
Centrum Inicjatyw Społecznych
41-400 Mysłowice, ul. Grunwaldzka 22, (wejście od strony Plac Wolności 8. Po wejściu w bramę należy skręcić w prawo, do końca i schodami na 1 piętro).

Formularz zgłoszeniowy do pobrania
Szczegółowe informacje

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 615 09 78