Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej oraz Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych zapraszają przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej oraz osoby zainteresowane działalnością w sektorze ekonomii społecznej na kolejne już bezpłatne szkolenie pn. „Podstawy księgowości w PES”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 29 września 2014r. w godz. 15.00 – 21.30 w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Kościuszki 5 w Sosnowcu w sali nr 108 na I piętrze.

 

Dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu gwarantujemy:

  • zestaw „dydaktyczno-promocyjny” składający się z materiałów szkoleniowych, segregatora/teczki, notatnika oraz długopisu,
  • poczęstunek w formie cateringu,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie prowadzić będzie Pani Justyna Bartosiewicz.

Program szkolenia oraz informacje o trenerce (do pobrania tutaj)

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o wypełnienie i podpisanie odpowiedniej dokumentacji zgłoszeniowej, a następnie przesłanie do dnia 25 września br. skanów wypełnionych dokumentów na adres: a.blaszczyk@frapz.org.pl 

Jednocześnie informujemy, iż pierwszeństwo udziału w szkoleniu będą miały osoby i instytucje, które nie zostały do tej pory objęte wsparciem w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO”.

DOKUMENTACJA ZGŁOSZENIOWA (proszę pobrać odpowiedni formularz):

  • zał. 3 -formularz – PES: zgłoszenie instytucji wraz z deklaracją, które podpisuje osoba/osoby reprezentująca/e instytucję zgodnie z reprezentacją w KRS;
  • zał. 4 – formularz – PES_os.fiz: zgłoszenie wraz z oświadczeniem i deklaracją osoby delegowanej na szkolenie (można delegować dwie osoby z instytucji) – dla każdej osoby należy wypełnić odrębny formularz, który również musi być podpisany przez osobę/y reprezentującą/e instytucję zgodnie z KRS;
  • zał. 5 – formularz – os.fiz: zgłoszenie z „własnej inicjatywy” wraz z oświadczeniem i deklaracją osoby, która nie działa jeszcze w sektorze ekonomii społecznej, a chciałaby wziąć udział w szkoleniu.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Panem Adamem Błaszczykiem pod numerem telefonu 032 764 22 98 w.32 bądź mailem a.blaszczyk@frapz.org.pl 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” z Poddziałania 7.2.2 PO KL współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej o projekcie na stronie www.owes.slask.pl 

Serdecznie zapraszamy!