szkolenie kurs

Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym organizuje bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom, wolontariuszom i przedstawicielom NGO. Jest to już 12 wydarzenie w ramach projektu Efektywne NGO 2. W dotychczasowych szkoleniach wzięło udział ponad 180 przedstawicielek i przedstawicieli NGO. Celem szkolenia jest podniesienie wśród organizacji pozarządowych umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby miały one realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie.

Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 czerwca w trybie zdalnym i obejmowało będzie 4 zakresy tematyczne:

  • proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych;
  • planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji;
  • metodologia opracowywania planów działań i harmonogramów;
  • pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO.

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne oraz niezwykle bogate merytorycznie.
Dodatkowo każdy uczestnik po szkoleniu ma możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa ze strony  ekspertów.

W załączeniu:

Zgłoszenia można przesyłać wypełniając formularz online: https://iped.pl/formularz-zgloszeniowy2,12.html