Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ponownie organizuje bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom, wolontariuszom i przedstawicielom NGO. Jest to już 15 wydarzenie w ramach projektu Efektywne NGO 2. W dotychczasowych szkoleniach wzięło udział ponad 200 przedstawicielek i przedstawicieli NGO. Naszym celem jest podniesienie wśród organizacji pozarządowych umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby miały one realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie.

 

Szkolenie odbędzie się w dniach 25-26 października (już za tydzień) w trybie zdalnym i obejmowało będzie 4 zakresy tematyczne:

 

  • proces stanowienia prawa i udział NGO w konsultacjach publicznych;
  • planowanie strategicznych celów i potrzeb organizacji;
  • metodologia opracowywania planów działań i harmonogramów;
  • pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO.

 

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne oraz niezwykle bogate merytorycznie.
Dodatkowo każdy uczestnik po szkoleniu ma możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa ze strony naszych ekspertów.

 

Zgłoszenia można przesyłać wypełniając formularz online: https://iped.pl/formularz-zgloszeniowy2,15.html  

Link do informacji o szkoleniu na NGO.pl: https://wydarzenia.ngo.pl/363579-bezplatne-2-dniowe-szkolenie-online-dla-ngo-363579.html

W załączeniu program szkolenia oraz ulotkę o trenerach:

Ulotka-NGO-2

Program szkolenia_Efektywne NGO_październik

Plakat