szkolenie

25 maja o godz. 16.00 w Sali 108 (SCOP, Plac Kościuszki 5) odbędzie się szkolenie pod hasłem „Jak powinien wyglądać prawidłowy statut organizacji?”. Szkolenie będzie obejmowało zakresem tematycznym m.in.:

  • protokoły z posiedzeń związanych z rejestracją stowarzyszeń i ze zmianą statutów,
  • wymogi ustawowe dotyczące Statutu,
  • uchwały o zmianie treści statutu i formie ujednoliconej statutu,
  • tryb rejestracji stowarzyszeń po nowelizacji ustawy z 20 maja 2016 (stowarzyszenia zwykłe, stowarzyszenia rejestrowe, procedura przekształcenia stowarzyszeń zwykłych w rejestrowe),
  • postępowanie w sądzie rejestrowym. 

O zgłoszenia prosimy na adres wsparcie@um.sosnowiec.pl lub pod nr tel. 32/263-32-76 po max. 2 osoby z organizacji.

Liczba miejsc jest ograniczona.