szkolenie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych zapraszają organizacje pozarządowe, a także inne podmioty ze sfery ekonomii społecznej oraz współpracujące z nimi instytucje publiczne z terenu województwa śląskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu funkcjonowania i zarządzania potencjałem sektora ekonomii społecznej oraz nawiązywania współpracy w dniach 3-4 września 2015 r. w Ustroniu.

Zapraszamy pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych z siedzibą na terenie województwa śląskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu funkcjonowania i zarządzania potencjałem sektora ekonomii społecznej oraz nawiązywania współpracy międzyinstytucjonalnej. Szkolenie organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu innowacyjnego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”.

W programie szkolenia m.in.:

  1. Rozpoznawanie i wzmacnianie potencjału rozwojowego podmiotów ekonomii społecznej: Wieloaspektowa analiza i ocena funkcjonowania organizacji, z uwzględnieniem specyfiki podmiotów ekonomii społecznej; Możliwości i szanse zarządzania strategicznego jako narzędzia rozwoju podmiotów ekonomii społecznej; Zarządzanie różnorodnością w podmiotach ekonomii społecznej.
  2. Ekonomia społeczna jako narzędzie rozwiązywania problemów społecznych i rozwoju lokalnego: Metody rozwiązywania problemów społecznych. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej; Możliwość wykorzystania efektu synergii powstałego w wyniku współpracy międzysektorowej; Identyfikacja i zaangażowanie kluczowych interesariuszy w proces rozwoju lokalnego. Wspólne obszary działań i kształtowanie relacji partnerskich; Podmioty ekonomii społecznej jako kreatorzy produktów lokalnych. Zasady prowadzenia marketingu terytorialnego.
  3. Gra szkoleniowa – zarządzanie potencjałem sektora ekonomii społecznej – zasymulowanie (w podziale na grupy interesantów) sytuacji dotyczącej współpracy sektora ekonomii społecznej z administracją publiczną, biznesem, sektorem nauki, społecznością lokalną.
  4. ERaport Podmiot Ekonomii Społecznej (erpes.pl) – zasady działania i zastosowanie produktu finalnego projektu innowacyjnego pn. „Efektywna i skuteczna przedsiębiorczość społeczna”.

Organizator bezpłatnie zapewnia nocleg, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Najbliższe terminy, na które posiadamy wolne miejsca: • 3-4 września 2015 roku, Hotel Wilga w Ustroniu (przyjmowanie zgłoszeń elektronicznych do 31.08.2015, do godz. 12:00); • 28-29 września 2015 roku, Hotel Wilga w Ustroniu.

Szkolenie jest adresowane do pracowników i wolontariuszy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego, w szczególności kadry zarządzającej JOPS, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy, przedsiębiorców, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych, centrów i klubów integracji społecznej.

Zajęcia będą miały przede wszystkim formę warsztatową. Poprowadzą je trenerzy z Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” z Cieszyna – Pan Mariusz Andrukiewicz i Pan Dariusz Bożek oraz przedstawiciele Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych z Warszawy.

Zachęcamy do zapoznania się z programem i nadsyłania zgłoszeń – na bieżąco prowadzimy rekrutację uczestników. Liczba miejsc ograniczona.

Dokładny terminarz, regulamin, ramowe programy oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod adresem:

http://pi.rops-katowice.pl/rozpoczynamy-rekrutacje-na-szkolenia-i-seminaria-szkoleniowe-w-ramach-projektu-efektywna-i-skuteczna-przedsiebiorczosc-spoleczna/%20W%20szkoleniu%20może%20wziąć%20udział%20kilka%20osób%20z%20jednej%20instytucji