dialog

Uprzejmie informujemy, że nasze stowarzyszenie Centrum Komunikacji i Mediacji „Dialog” od października 2014 realizuje na terenie Zagłębia Dąbrowskiego projekt „Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu – gest miłości dla Twojego dziecka”, który jest współfinansowany ze środków The Velux Foundatins w ramach konkursu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje. Projekt, który potrwa do 30 czerwca br., zakłada prowadzenie bezpłatnych konsultacji przez mediatorów, podczas dyżurów w Sądach Rejonowych Dąbrowy Górniczej i Będzina, oraz w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych. Dyżury odbywają się w poniedziałki w godzinach 16.00-17.00, – najbliższe dyżury zaplanowane są w dniach 11,18 i 25 maja, a następnie – 8,15 i 22 czerwca.

Mediacja umożliwia skonfliktowanym stronom wypracowanie satysfakcjonującego porozumienia w szybszym czasie, bez zbędnych strat emocjonalnych , w warunkach szacunku i profesjonalnego wsparcia ze strony neutralnego mediatora. Dzięki tej formie rozwiązywania sytuacji konfliktowych, zwłaszcza związanych z sytuacją rozwodu, rodzice mają możliwość przedyskutować i opracować plan opieki dotyczący wspólnych dzieci. Właśnie dobro dzieci – zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mimo rozpadu rodziny, utrzymanie kontaktu z obojgiem rodziców oraz z dziadkami i innymi członkami rodziny, jest często pomijane przez pary, które postanawiają zakończyć swój związek. Poprzez nasz projekt chcemy zwrócić uwagę na problemy , jakich doznają dzieci podczas rozstania rodziców i zachęcić dorosłych do podejmowania konstruktywnych działań, których celem jest ochrona potrzeb i praw najmłodszych członków rodziny. Mediacja jest dobrowolna, poufna i umożliwia stronom konfliktu bezpośredni wpływ na jego rozstrzygnięcie.
Realizowany projekt „Mediacje rodzinne w sytuacji rozwodu – gest miłości dla Twojego dziecka”, zakładał także warsztaty dotyczące sytuacji dziecka w rodzinie zagrożonej rozpadem, które adresowane były do osób pracujących w obszarze wspieranie dziecka i rodziny. Zorganizowaliśmy 3 edycje warsztatu – w Dąbrowie Górniczej , Sosnowcu i Będzinie, w którym udział był bezpłatny. W zajęciach wzięło udział 40 osób m.in. pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej – asystenci rodzinni, koordynatorzy pieczy zastępczej, wychowawcy Świetlic Socjoterapeutycznych, pedagodzy, psycholodzy, mediatorzy, ławnicy. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali materiały edukacyjne.
Podczas realizacji projektu w 3 miastach Zagłębia nawiązaliśmy współpracę z wieloma podmiotami, m.in. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejską Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Fundacją „Nasze dzieci” działająca przy Arcellor Mittal – z Dąbrowy Górniczej , z Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych, Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka z Sosnowca, z Domem Dziecka w Sarnowie, Ośrodkiem Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie. Zwłaszcza współpraca z Sądami Rejonowymi – Będzina i Dąbrowy Górniczej okazała się bardzo budująca.
Na podsumowanie projektu (czerwiec br) planujemy zorganizowanie debaty panelowej poświęconej tematyce mediacji rodzinnych , ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka w rozstaniu rodziców. Pragniemy, aby było to spotkanie pomiędzy przedstawicielami wydziału sprawiedliwości, pomocy społecznej, oświaty oraz organizacji pozarządowych, które działają w obszarze wspierania dziecka i rodziny.

Koordynatorem projektu jest Monika Górska – mediator, prezes Centrum Komunikacji
i Mediacji „Dialog.”
Kontakt w sprawie projektu: mailowo ckimdialog@onet.eu, oraz telefonicznie 501-470-575.

Z wyrazami szacunku
Monika Górska
Prezes CKiM „Dialog”