889

 

 Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wraz z Ośrodkami w Elblągu, Warszawie i Białymstoku zapraszają do udziału w projekcie „Polityki publiczne europejskiej jakości”.

Można wyjechać do partnerów z Niemiec, Włoch i Grecji – w zależności od specyfiki pracy związanej z tworzeniem i realizacją polityk publicznych.
Szczegółowych informacji należy szukać pod linkiem

http://walbrzych.owes.pl/aktualnosci/mamy-wolne-miejsca/