würfel cube info 3D

Informujemy, że bezpłatne porady księgowe zostają przeniesione na dzień 1.06.2022r., od godziny 16.00-18.00.

Miejsce spotkania: Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych, Plac Kościuszki 5.