centrum pomocy rodzinie caritas 2 kopia

Dzięki współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Caritas Diecezji Sosnowieckiej rusza Centrum Pomocy Rodzinie Caritas, które działać będzie do końca 2015 roku.
W ramach działalności Centrum mieszkańcy Sosnowca, Będzina, Dąbrowy Górniczej i okolic, którzy nie mają środków na płatną pomoc prawną i psychologiczną oraz doradztwo prawne, a borykają się z problemami np. uzależnienia alkoholowego w najbliższej rodzinie bądź przemocą spowodowaną nadużywaniem alkoholu będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych oraz pomocy terapeutycznej grupy wsparcia dla osób borykających się z problemem alkoholowym.

Projekt Centrum skierowany jest do wszystkich osób potrzebujących fachowej pomocy specjalistów. Z roku na rok zwiększa się liczba osób zgłaszających się po różne formy pomocy do Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Często jest to prośba o pomoc w postaci wsparcia materialnego i finansowego. Niskiemu doposażeniu nierzadko jednak towarzyszą problemy zagrażające funkcjonowaniu rodziny, takie jak przemoc, problem uzależnienia alkoholowego, problemy ekonomiczne, niejasna sytuacja prawna. Dlatego projekt Centrum Pomocy Rodzinie Caritas ma służyć jej ochronie tak by mogła dawać wsparcie jej członkom oraz by móc zapewnić wsparcie i pomoc w rozwiazywaniu życiowych problemów. Zadaniem projektu jest ochrona wartości jaką jest rodzina, pozwalając na rozwiązywanie wielu problemów w rodzinach dysfunkcyjnych oraz w rodzinach borykających się z problemami spowodowanymi konsekwencjami uzależnień.
Porady, zarówno prawne jak i psychologiczne prowadzone przez doświadczonych specjalistów, odbywać się będą w wyznaczone dni tygodnia, średnio po 10 h tygodniowo w godzinach dopołudniowych i popołudniowych w Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Zapisywać się na nie można telefonicznie (pod numerem telefonu (32) 363 03 70 lub kom. 600 807 991 od godz. 8.30 do 16.00 ) oraz osobiście w Sekretariacie Caritas Diecezji Sosnowieckiej przy ul Korczaka 5 w Sosnowcu. Porady będą udzielane bezpłatnie.
Porady prawne będą udzielane w zakresie:
• prawa rodzinnego, opiekuńczego,
• prawa karnego,
• prawa administracyjnego i prawa pracy,
• przygotowania pism procesowych, skarg, pozwów min. w sprawie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, pozwu o alimenty itp.
• wskazanie organizacji, instytucji, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemów.