“Sosnowiec jest takim miastem jak Londyn,Paryż, Wiedeń” Edward Kudelski „Serce Maczek” – Stowarzyszenie Przyjaciół ZSO nr 11 w Sosnowcu oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu serdecznie zapraszają 11 maja na bezpłatną konferencję Spotkanie z literaturą Zagłębia.

Miejsce konferencji:

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu,ul. Białostocka 17 (budynek Gimnazjum nr 7)

Termin: 11 maja 2017 r.

PROGRAM:

11:15 –11:45 – rejestracja
11:45 – 12:00 – rozpoczęcie konferencji
12:00 – 12:45 – Literatura w Zagłębiu i o Zagłębiu
dr Magdalena Boczkowska
12:45 – 13:15 – Zagłębiowscy pisarze a literatura dla dzieci i młodzieży
dr Edyta Antonika-Kiedos
13:15 – 13:35 – przerwa kawowa
13: 35 – 14:35 – Źródła pokazujące przeszłość Zagłębia Dąbrowskiego
i terenu obecnego Sosnowca – archiwalia, prasa, ikonografia oraz publicystyka
Grzegorz Onyszko
14:35-15:05 – panel dyskusyjny
15:05-15:10 – zakończenie konferencji
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy pod numerem telefonu:
600 035 223 lub 032 292 72 50

Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Sosnowca
Konferencja współfinansowana ze środków Gminy Sosnowiec i realizowana w ramach zadania publicznego pod tytułem: “Wiosenne spotkania z regionem.Zagłębiem w sztuce.”