Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, jako jeden z Partnerów projektu „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUBREGIONU CENTRALNEGO” realizowanego z Poddziałania 7.2.2 PO KL zaprasza na bezpłatne wsparcie szkoleniowo-doradcze kierowane do Podmiotów Ekonomii Społecznej z subregionu centralnego woj. śląskiego, a w szczególności z m. Dąbrowa Górnicza, m. Sosnowiec, powiatu zawierciańskiego. W najbliższym czasie planowane jest szkolenie pt. „Sprawozdanie finansowe PES na koniec roku obrachunkowego”. Szkolenie odbędzie się w siedzibie Fundacji RAPZ przy ul. Sienkiewicza 6a w Dąbrowie Górniczej w dniu 25.02.2014r. w godz. 15.00 – 21.30.

Dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu gwarantujemy:
– zestaw „dydaktyczno-promocyjny” składający się z materiałów szkoleniowych, segregatora/teczki, notatnika oraz długopisu,
– poczęstunek w formie cateringu,
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 
Szkolenie będzie prowadzić Pani Justyna Bartosiewicz.
 
W załączeniu program szkolenia oraz informacje o trenerce.
 
Celem przesłania dokumentacji zgłoszeniowej osoby zainteresowane uczestnictwem
w szkoleniu proszone są o kontakt z Panem Adamem Błaszczykiem pod numerem telefonu 032 764 22 98 w.32 bądź mailem:
 a.blaszczyk@frapz.org.pl
 
Serdecznie zapraszamy!

Program szkolenia