Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Bona Fides oraz Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowej MOST serdecznie zapraszają wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych ze  Śląska na bezpłatne szkolenia transparentności w NGO, które są realizowane w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „BIPnij dla przejrzystości i transparentności NGO”.

Na szkoleniu będzie omawiane będą następujące tematy:
– Pojęcie informacji publicznej
– Zakres stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej
– Przesłanki odmowy udostępniania informacji publicznej
– Informacja publiczna przetworzona
– Obowiązki organizacji pozarządowych wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej
– Biuletyn Informacji Publicznej w organizacjach pozarządowych
– Orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące udostępniania informacji publicznej
 
Szkolenie odbędzie się w dniach:
25-26.07.2013 r. (czwartek – piątek) w godzinach od 8.00 do 16.00, w siedzibie Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Bona Fides ul. Warszawska 19, Katowice.
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bipnij@gmail.comdo19 lipca.
Karta zgłoszeniowa znajduje się w załączniku, a regulamin i pozostałe, wszelkie niezbędne dokumenty zostaną przesłane osobom zakwalifikowanym na szkolenie.
Organizatorzy szkolenia zapewniają:
-catering (ciepły obiad i przerwy kawowe),
-profesjonalne materiały szkoleniowe,
-zwrot kosztów dojazdu na szkolenie na warunkach określonych w późniejszym czasie,
-imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Zaproszenie
Karta zgłoszeniowa