magafon informacja

Szanowni Państwo,

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego prowadzimy badanie „Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego”. Celem badania jest zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny. W załączniku znajduje się pismo polecające informujące o celach badania, jego zakresie i Wykonawcy. Dołączamy także zakres pytań, które są poruszane w ankiecie.

Jedną z metod badawczych jest badanie ankietowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych województwa śląskiego.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety internetowej. Uprzejmie prosimy, aby ankietę wypełniała osoba lub osoby, które posiadają wiedzę na temat działalności organizacji i jej historii. Jako wykonawca badania jesteśmy zobowiązani do realizacji badania z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane uzyskane w wyniku badania będą udostępniane jedynie w formie statystycznych zestawień w raporcie z ewaluacji.

Aby wypełnić ankietę należy kliknąć w poniższy link i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

https://mixmode.smartpanels.com.pl/980.pg?address_id=9529d5b8cd5f339446fe2301e6c89955

Ankietę prosimy wypełnić do 23.10.2023 r. do końca dnia.

Wypełnienie ankiety jest bardzo ważne z punktu widzenia wdrażania programu. Spodziewanym efektem badania jest opracowanie warunków i zakresu wsparcia dla organizacji pozarządowych takich jak Państwa podmiot. Państwa udział w badaniu jest szczególnie istotny dla zapewnienia użyteczności wyników.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem e-mail: slaskie@evalu.pl

Z poważaniem,
Zespół badawczy EVALU

 

Kwestionariusz NGO

List polecajacy