Od 2011 roku w Polsce i Niemczech.PNWM zaprasza młodzież i opiekunów z Polski i Niemiec do organizacji projektu o kraju sąsiada.Udział mogą wziąć wszyscy, którzy chcą przeprowadzić w swojej okolicy projekt z udziałem młodzieży. Można zachęcić do współpracy partnerów i zorganizować wspólne przedsięwzięcie. Szkoły, organizacje młodzieżowe, firmy, instytucje, partnerstwa polsko-niemieckie itp. Udział mogą wziąć wszyscy, którzy chcą przeprowadzić w swojej okolicy projekt z udziałem młodzieży. Można zachęcić do współpracy partnerów i zorganizować wspólne przedsięwzięcie. Szkoły, organizacje młodzieżowe, firmy, instytucje, partnerstwa polsko-niemieckie itp. 

ww.dwer-tag.pl  Tutaj znajdą Państwo elektroniczny formularz zgłoszeniowy, scenariusze projektów i bieżące informacje.

 W związku ze specjalną edycją akcji dzień.de |der-tag.pl prosimy o uwzględnienie w projektach motywów polsko-niemieckiej drogi do

wolności. Do akcji zostaną włączone projekty, w których pojawi się temat wolności w kontekście 1989 roku.Dzień Wolności.de | Tag der Freiheit.pl
odbędzie się w dniach 1-17 czerwca 2014 roku. PNWM obejmie patronatem wszystkie projekty, zgłoszone za pomocą formularza elektronicznego
do 9 maja 2014 roku, a ich organizatorzy otrzymają gadżety dla uczestników.

Materiały metodyczne, przykładowe scenariusze i publikacje do ściągnięcia ze strony internetowej PNWM. 

Zapowiedź projektu na stronie internetowej PNWM,
w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter),
a także w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
Możliwość współpracy z trenerem PNWM podczas
planowania i organizacji projektu.