Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu zaprasza już po raz piąty organizacje pozarządowe do nadsyłania materiałów do wydania „Kalendarza Sosnowieckich NGO” na rok 2015. Kalendarz będzie doskonałą promocją lokalnych i działających na terenie miasta Sosnowca organizacji pozarządowych, jak również zamieszczone zostaną informacje o najważniejszych terminach i wydarzeniach dotyczących trzeciego sektora.

 

Zapraszamy zainteresowane organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Sosnowca o nadsyłanie w terminie do dnia 30 września 2014r. na adres mailowy scop@um.sosnowiec.pl następujących materiałów:

  • logo organizacji,
  • dobrej jakości (max 5 – 300 JPG) zdjęć z życia organizacji,
  • zgodę na publikację wizerunku.

Warunkiem zamieszczenia zdjęć w Kalendarzu jest dostarczenie podpisanej Zgody na publikację wizerunku na adres:
Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych
Urzędu Miejskiego w Sosnowcu
Aleja Zwycięstwa 20

lub przesłanie skanu Zgody na adres mailowy scop@um.sosnowiec.pl 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.