kalendarz obrazek

W marcu 2018 r. pojawił się nowy obowiązek organizacjach pozarządowych. NGO-sy, zgłaszające do KRS zmiany (lub dopiero się w nim rejestrujące), zostały zobowiązane do dostarczenia adresów do doręczeń. Jednak nie każda NGO kontaktowała się z sądem przez ten czas. Sprawdź, co taka organizacja musi zrobić we wrześniu 2019 roku.

NGO-sy rejestrujące się w Krajowym Rejestrze Sądowym przekazują do niego szereg informacji. Większość z tych informacji zbierają formularze KRS. W marcu 2018 r. pojawił się nowy rodzaj informacji, którą musiała dostarczyć sądowi rejestrowemu każda organizacja pozarządowa.

“Artykuł 19a ust. 5 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do Rejestru, likwidatorów i prokurentów należy dołączyć oświadczenia tych osób obejmujące zgodę na ich powołanie oraz ich adresy do doręczeń. Wymogu dołączenia oświadczenia obejmującego zgodę nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wpis, albo której zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.”

Jak powinno wyglądać pismo w sprawie adresów do doręczeń?
Większość kontaktów z rejestrem sądowym odbywa się za pośrednictwem formularzy. Nie ma jednak formularza, który służyłby do dostarczenia sądowi informacji o adresach do doręczeń.Organizacja powinna wysłać do KRS zwykłe pismo, wskazując w nim, że w związku z realizacją obowiązku opisanego w art. 34 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw przekazuje adresy do doręczeń. Oczywiście do pisma dołączamy same adresy, tzn. oświadczenia członków zarządu ze wskazaniem adresu.

Przepis o adresach do doręczeń wprowadzono, żeby ułatwić pracę sądom. Ale umożliwienie KRS szybkiego i skutecznego kontaktu z organizacją i osobami, które ją reprezentują, leży też w interesie samej NGO. Warto o tym pamiętać i nie zaniedbać nowego obowiązku.

Pełny artykuł: TUTAJ