zegar czas

UWAGA! Dziś mijają dwa ważne terminy dla organizacji pozarządowych. Do 30 czerwca 2022 roku musicie mieć sporządzone i podpisane sprawozdanie finansowe za 2021 rok, a także wysłaną do skarbówki deklarację CIT-8. Dla tych, którzy czekali do ostatniego dnia, przypomnienie i zebrane informacje.

Terminy sprawozdawcze oraz termin wysłania deklaracji CIT-8 w 2022 roku zostały w marcu tego roku przesunięte. Organizacje i inne podmioty otrzymały dodatkowe 3 miesiące na realizację swoich obowiązków. Właśnie dziś mijają jednak dwa z przesuniętych terminów. Zrealizujcie swoje obowiązki – sporządźcie sprawozdanie i wyślijcie CIT-8!

Sprawozdanie finansowe

Organizacje pozarządowe mają coroczny obowiązek sprawozdawczy – przygotowują, podpisują, zatwierdzają i wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdanie finansowe. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam, jak rok kalendarzowy. Z obowiązku sprawozdawczego zwolnione są tylko organizacje, które w danym roku prowadziły uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów.

Sporządź i podpisz sprawozdanie finansowe NGO do 30 czerwca 2022 roku!

Do 30 czerwca sporządzamy (a więc także podpisujemy) sprawozdanie finansowe NGO. Pamiętaj: podpisywanie to nie zatwierdzanie (podpisywanie jest elementem sporządzania, a zatwierdzanie to kolejny etap realizacji obowiązków i jest na nie inny termin). Sprawozdanie sporządzamy w formie elektronicznej i również w takiej formie je podpisujemy. Informacji o tym szukaj w artykule Instrukcje sprawozdawcze na ten tydzień – sporządzanie i podpisywanie [znajdziesz tu wszystko, co potrzebne ostatniego dnia sporządzania i podpisywania sprawozdania].

CIT-8 obowiązkiem każdej organizacji!

CIT-8 to informacja o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres działalności większości organizacji sprawia, że zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jednak muszą to wykazać m.in. właśnie za pomocą formularza CIT-8.

Wyślij deklarację CIT-8 do 30 czerwca 2022 roku!

Deklarację wysyłamy z zasady w formie elektronicznej, ale mniejsze organizacje mogą to robić również w formie papierowej. Wcześniej trzeba deklarację przygotować czyli wypełnić (zebrać odpowiednie liczby i umieścić je w odpowiednich miejscach deklaracji). Informacji jak sporządzić i wysłać CIT-8 szukaj w artykule Ostatni tydzień w 2022 roku na CIT-8 NGO [znajdziesz tu wszystko, co potrzebne ostatniego dnia wysyłania deklaracji].


Za jaki okres?

30 czerwca na sporządzenie i podpisanie sprawozdania (przesunięty termin) dotyczy tych organizacji, które mają rok obrotowy taki sam jak kalendarzowy (tak jest w większości NGO) i sporządzają sprawozdanie za 2021 rok. W przypadku CIT-8 przesunięty termin dotyczy składania deklaracji za 2021 rok (rozporządzenie wskazuje precyzyjnie na rok podatkowy, “który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.”).

Źródło: ngo.pl