Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę “The Psoriasis Association” powstało z inicjatywy obecnego prezesa Stowarzyszenia – Mieczysława Wiechy. Działa już przeszło 20 lat. Stowarzyszenie za cel pierwszoplanowy, przyjęło stworzenie Ośrodka Pobytu Dziennego dla chorych z objawami dermatologicznymi.

KRS nr 0000040168

Więcej informacji na stronie internetowej: www.psoriasis.org.pl