Śląski Zarząd Wojewódzki Ogólnopolskiego Zrzeszenia Emerytów i Rencistów z siedzibą w Sosnowcu zachęca do przekazywania 1% podatku na swoją organizację: Przekazując 1% odpisu od podatku pomożesz w działaniu naszej organizacji pożytku publicznego. Przyczynisz się do pomocy osobom znajdującym się w szczególnie trudnych  sytuacjach życiowych. Nie zawsze z własnej winy. W rozliczeniu PIT należy podać następujący numer KRS: 0000189919 z dopiskiem: Zarząd Wojewódzki OZEiR w Sosnowcu. Wpływy z odpisów od podatku mogą być wydatkowane tylko na cele statutowe organizacji. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.ozeir.com.pl