Informacja o budowie Hospicjum Stacjonarnego.
Z perspektywy 17 lat działalności naszego Hospicjum Sosnowieckiego im. św. Tomasza Ap. dostrzegamy, iż coraz pilniejszym staje się problem zapewnienia opieki chorym, którzy są samotni lub których rodzina, z różnych przyczyn, nie może zaopiekować się swoim bliskim.  Dla takich chorych opieka domowa jest już nie wystarczająca. W miarę postępowania choroby chorzy wymagają  całodobowej opieki, a ją może zapewnić, jeżeli nie rodzina, to hospicjum stacjonarne.

Od kilku lat podejmujemy wysiłki aby w Sosnowcu powstało hospicjum stacjonarne.
Ponieważ jest to inwestycja wielomilionowa, sami jako organizacja pozarządowa nie będziemy w stanie jej zrealizować. Jedynie przy współpracy Władz Miasta i przychylności całego społeczeństwa , ten jakże ważny społecznie cel będzie mógł być zrealizowany.
 
Od zeszłego roku intensywnie pracujemy nad tym , aby przy współudziale Gminy Sosnowiec pozyskać środki unijne na stworzenie hospicjum stacjonarnego. Nowy okres aplikowania o środki unijne 2014 -2020 otworzył nam nowe możliwości pozyskania środków finansowych na planowane przedsięwzięcie. Urząd Miasta , za jednogłośną  aprobatą Radnych , wpisał naszą inwestycję na podstawową listę tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  Projekty znajdujące się na tej liście będą ubiegać się o środki unijne z funduszu EFRR ( Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) oraz z EFS ( Europejski Fundusz Społeczny).  Wstępna lokalizacja hospicjum stacjonarnego to Klimontów , ul. Hubala Dobrzańskiego. Środki unijne wymuszają na nas, iż nie może to być budowa od podstaw ale adaptacja istniejącego już budynku. Rok 2014 jest rokiem przygotowania wszystkich wymaganych projektów. Niewątpliwie pozyskanie środków unijnych przyśpieszy cały etap inwestycyjny ale nadal wymagany będzie własny  wkład finansowy. Do tej pory udało nam się zebrać kwotę 1,5 mln. zł.
Dlatego też bardzo ważną kwestią jest pozyskanie jak największych odpisów 1% również w tym roku. Odpisy te, jednostkowo może niewielkie , w łącznej kwocie mają bardzo duże znaczenie i bardzo dużą siłę sprawczą. Nie tylko osoba pracująca  ale również emeryt czy rencista może zdecydować na jaki cel społecznie potrzebny ma być przekazany 1% jego podatku , który już zapłacił. Wystarczy rozliczenie otrzymane z ZUS przepisać na druk PIT i wskazać KRS organizacji na rzecz której chce się przekazać odpis . W przypadku Hospicjum Sosnowieckiego jest to KRS nr 0000056797. W siedzibie Hospicjum pomagamy w wypełnianiu PIT-ów w zamian za odpis 1%.
 
W celu zbierania środków na budowę prowadzimy również zbiórki publiczne poprzez:
–  sprzedaż cegiełki dobroczynnej o nominałach 5, 10, 20, 50 i 100 zł,
– organizowanie koncertów charytatywnych – w maju w Teatrze Zagłębia, w październiku w Miejskim Klubie Kiepury,
– zachęcamy do włączenia się w naszą akcję „nadzieja zamiast kwiatów” – zamiast kwiatów na ślubach, uroczystościach czy pogrzebach można poprosić gości o wrzucenie datku do puszki i przeznaczyć te środki na rzecz hospicjum,
– utworzyliśmy odrębne konto bankowe na rzecz budowy hospicjum  65 1060 0076 0000 3200 0139 8954,
 
Każdy z Państwa może mieć swój udział w powstaniu hospicjum stacjonarnego w Sosnowcu.
Zachęcamy do włączenia się.
 
Zarząd Hospicjum Sosnowieckiego