Caritas DIECEZJI SOSNOWIECKIEJ logo male RGB

KRS: 0000222993


POMÓŻ I DAJ NADZIEJĘ

“Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem” Dante Alighieri

Przekazując 1% podatku dajesz również nadzieję i szansę na lepsze jutro.

Przed nami kolejny rok pomocy potrzebującym, 1% Twojego podatku może posłużyć realizowanym przez nas dziełom miłosierdzia i pomocy wobec najuboższych.
Walka z głodem, bezdomnością i ubóstwem, pomoc samotnym matkom i ich dzieciom, dofinansowanie koloni dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych, świetlice socjoterapeutyczne – we wszystkich tych działaniach codzienna praca na rzecz podopiecznych jest możliwa dzięki odpisowi 1% podatku.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz Caritas Diecezji Sosnowieckiej ? 
Oblicz 1% z ogólnej kwoty twojego podatku dochodowego
Wpisz wartość 1% (w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół, np. 1,52 zł = 1,50 zł) w odpowiednią rubrykę Twojego zeznania podatkowego.
Wybierz Caritas Diecezji Sosnowieckiej z wykazu organizacji pożytku publicznego poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: KRS: 0000222993
Uwaga: Nie trzeba dokonywać żadnych wpłat. Pieniądze na konto Caritas Diecezji Sosnowieckiej przekazuje Urząd Skarbowy w terminie do trzech miesięcy.
Przekazując swój 1% podatku przywrócisz nadzieję, radość życia i uśmiech na twarzach naszych podopiecznych.

Z pomocy Caritas rocznie korzysta kilkadziesiąt tysięcy osób, w 2015 roku:

 • Blisko tysiąc dzieci otrzymało wyprawki szkolne.
 • W ramach wakacyjnego wypoczynku Caritas zorganizowaliśmy kolonie dla ponad 500 dzieci.
 • Jadłodajnia w Olkuszu wydaje 120 ciepłych posiłków dziennie, co dało prawie 44 tysiące wydanych posiłków przez cały rok.
 • W Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym całodobową opieką objęliśmy 84 osoby.
 • 7 matek i 10 dzieci otrzymało schronienie w Diecezjalnym Domu Matki i Dziecka.
 • W 2015 roku zebraliśmy prawie 24 tony żywności, która została przekazana w formie paczek świątecznych najuboższym rodzinom z naszej diecezji.
 • W ramach akcji Embargo rozdysponowaliśmy wśród potrzebujących 59 ton owoców i warzyw.
 • W podprogramie FEAD w samym styczniu 2015 roku rozdaliśmy 56 ton żywności prawie 3500 osobom.
 • Zapewniliśmy całotygodniowe wyżywienie w świetlicach 167 dzieciom.
 • Z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych skorzystało ponad 250 osób.
 • 800 osób zostało objętych opieką rehabilitacyjną
 • W trzech naszych świetlicach opieką socjoterapeutyczną objęliśmy 145 dzieci.
 • W Wigiliach Caritas dla samotnych, ubogich i bezdomnych uczestniczyło 820 osób.
 • W placówkach dla bezdomnych codziennie przebywa ponad 200 osób.
 • Przekazaliśmy prawie 100 000 złotych na pomoc ofiarom trzęsienia w Nepalu.

Gorąco dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały nam 1% swojego podatku za 2014 roku.

TERAZ JUŻ WSPÓLNIE POMAGAMY!