Strona główna Oskarżyciel posiłkowy

Drukuj Email

Kto to jest oskarżyciel posiłkowy?
 

Wraz z rozpoczęciem postępowania przed sądem możesz utracić dotychczasowe uprawnienia, ktore – jako pokrzywdzonemu –przysługiwały Ci w postępowaniu przed prokuratorem. Aby je zachować, musisz podjąć decyzję o przyjęciu roli oskarżyciela posiłkowego. Podejmując decyzję o swojej roli w procesie, weź pod uwagę to, jak bardzo chcesz zaangażować się w sprawę. Rola oskarżyciela posiłkowego da Ci dużo więcej możliwości wpływania na przebieg postępowania (por. art. 53 k.p.k.).

Będąc oskarżycielem posiłkowym, popierasz wspolnie z prokuratorem akt oskarżenia wniesiony do sądu, ale jesteś niezależny w swoich działaniach. Musisz pamiętać, że decyzja o nieskorzystaniu z możliwości występowania w roli oskarżyciela posiłkowego jest ostateczna i nie możesz jej zmienić w dalszym toku postępowania!

Jakie są rodzaje oskarżycieli posiłkowych?

Wyróżnia się dwa rodzaje oskarżycieli posiłkowych:


1) oskarżyciel posiłkowy uboczny –działasz obok prokuratora jako drugi oskarżyciel. Będziecie występowali przed sądem rownocześnie. Każdyz Was ma prawo udowadniać winę oskarżonego i może działać na własną rękę, niezależnie od drugiego (por. art. 54 k.p.k.).

2) oskarżyciel posiłkowy subsydiarny –działasz sam zamiast prokuratora, ktory nie bierze udziału w postępowaniu. Ciężar udowodnienia winy oskarżonego spoczywa wyłącznie na Tobie (por. art. 55 k.p.k.).

W zależności od tego, w jaki sposob potoczy się postępowanie przed prokuratorem i w jaki sposob zostanie przez niego ten etap postępowania zakończony, będziesz mogł występować albo w jednej, albo w drugiej roli.

Jakie warunki muszę spełnić, abym mógł wziąć udział w procesie w roli oskarżyciela posiłkowego ubocznego?

Aby sąd dopuścił Cię, jako pokrzywdzonego, do udziału w sprawie w roli oskarżyciela posiłkowego ubocznego, muszą zostać spełnione następujące warunki:

1) sprawa toczy się o przestępstwo ścigane z urzędu;

2) prokurator wniosł do sądu akt oskarżenia przeciwko sprawcy;

3) złożyłeś przed sądem oświadczenie o tym, że chcesz przyjąć rolę oskarżyciela posiłkowego, najpóźniej do momentu odczytania aktu oskarżenia (por. art. 54 k.p.k.).
 

Czy sąd ma prawo odmówić mi udziału w rozprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego pomimo spełnienia wszystkich warunków?


Tak, sąd może odmówić Ci udziału w rozprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego pomimo spełnienia wszystkich warunków. W niektórych sprawach liczba pokrzywdzonych może być znaczna, liczona w setkach lub nawet tysiącach. Z oczywistych względów prowadzenie procesu przy tak dużej liczbie oskarżycieli posiłkowych byłoby niemożliwe. Ze względu na konieczność zapewnienia sprawnego prowadzenia procesu możesz zostać pozbawiony możliwości udziału w postępowaniu jako oskarżyciel posiłkowy. Na takie postanowienie sądu nie przysługuje Ci zażalenie. W takiej sytuacji masz prawo przedstawić sądowi na piśmie swoje stanowisko w terminie 7 dni od daty doręczenia Ci postanowienia o niedopuszczeniu do udziału w postępowaniu (możesz opisać swój stosunek do sprawy, a także wyrazić swoją opinię na temat tego, jak sprawa powinna zostać zakończona). Ponadto, wspólnie z innymi oskarżycielami posiłkowymi niedopuszczonymi do udziału w postępowaniu, masz prawo do ustanowienia pełnomocnika, który będzie reprezentował Wasze interesy (por. art. 56 k.p.k.).

 


Copyright © Gmina Sosnowiec 2010 | projekt i wykonanie: szasza homework studio