Aktualności

9136069 illustration von einem mann mit einem großen stift teil meiner serie hübsch grün mann Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, żePrezydent Miasta Sosnowca powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018.  

pisanie ludek
  
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, żePrezydent Miasta Sosnowca powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca pn.: „Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez uczestnictwo w szkoleniach/ warsztatach oraz pomocy psychologicznej”.   

14

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że na dzień 02.07.2018 r. godz. 10.00 planowana jest ocena formalna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca w zakresie wsparcia dystrybucji produktów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Miasta Sosnowca w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 

jak oceniane sa wnioski o dotacjeWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że na dzień 02.07.2018 r. godz. 09.00 planowana jest ocena formalna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego Miasta Sosnowca pn.: „Wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez uczestnictwo w szkoleniach/warsztatach oraz pomocy psychologicznej”.

koci bieg

Mały grant na realizację zadania publicznego pn.: III Charytatywny Koci Bieg.

uwaga1

Wykaz ofert ocenionych zgodnie z Kartą oceny formalnej (Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Sosnowiec na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert) na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!