Aktualności

wynik

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.: „Programy na rzecz wspierania działalności środowisk abstynenckich”

Zarządzenie

wyn

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.: „Integracja oraz codzienna egzystencja niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności”.

Zarządzenie

images 1

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

Zarządzenie

pobrane

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”.

Zarządzenie

 
kasa
 
 
 
Zarządzenie w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.
 
 
 
 
 

kultura

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi publikuje wyniki przyznania dotacji na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

zarządszenie

Our website is protected by DMC Firewall!