Aktualności

lokalnie

Konkurs na małe granty FIO w Województwie Śląskim. W ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem - Instytutem Wyszehradzkim, jako Operatorzy - zorganizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2018-2019”.

baner sosnowiec

 

W lipcu i sierpniu 2018 roku na terenie województwa śląskiego odbędą się konsultacjespołeczne związane z tworzącym się mechanizmem budżetu obywatelskiego. 30 otwartychspotkań we wszystkich częściach województwa śląskiego będzie okazją do porozmawianiao tym, jak mógłby wyglądać budżet partycypacyjny realizowany w ramach całego regionu.

images

Klub Sportowy GÓRNIK SOSNOWIEC z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 91, złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn.: „Udział w rozgrywkach o mistrzostwo klasy A. ŚL. ZPN PODOKRĘG SOSNOWIEC w dyscyplinie piłka nożna - KS GÓRNIK SOSNOWIEC”.

 

ekologia swiadomosc ekologiczna edukacja          NFOŚiGW w Warszawie planuje przeznaczy prawie 50 mln zł na edukację ekologiczną. Beneficjentami konkursu mogą być osoby prawne lub jednostki organizacyjne mające osobność prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

na stroneWydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że Prezydent Miasta Sosnowca powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.


ffceb6c30eac55651065560ede89c0d7Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi informuje, że na dzień 27.07.2018 r. godz. 09.00 planowana jest ocena formalna ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Our website is protected by DMC Firewall!