Aktualności

images 1

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec mieszkań zintegrowanych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wymagających specjalistycznych form rehabilitacji, aktywizacji i korekcji”.

Zarządzenie

pobrane

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadania publicznego pn.: „Prowadzenie na terenie Gminy Sosnowiec noclegowni dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Sosnowca”.

Zarządzenie

 
kasa
 
 
 
Zarządzenie w sprawie: przyznania dotacji na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa.
 
 
 
 
 

kultura

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi publikuje wyniki przyznania dotacji na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

zarządszenie

 

 ministerstwo sportu i turystyki

 

 

Uprzejmie informujęmy, ze Minister Sportu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Sport Akademicki” w 2018 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Wykazu ofert ocenionych zgodnie z kartą oceny formalnej złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Miasta Sosnowca w dziedzinie kultury.

Wykaz ofert

Our website is protected by DMC Firewall!