Aktualności

Trwa nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pod nazwą: „Profilaktyka otyłości i zapobieganie cukrzycy wśród dzieci i młodzieży”.
 

Fundacja Szanowny Pan Kot zaprasza wszystkich  wielbicieli zwierząt na Warsztaty dla Domów Tymczasowych, które odbęda się 26 marca 2014 r. w w godzinach 16.00 - 20.00 w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Dąbrowie Górniczej (al. T. Kościuszki 25 - budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej. Warsztaty są darmowe.
W programie: co to jest dom tymczasowy, jak zostać domem tymczasowym, prawa i obowiązki DT, plusy i minusy bycia DT, rezydenci a tymczasy, pytania wszelakie


Zapisy: szanownypankot@gmail.com 

Od piątku w Galerii z Kontrastem - w Centrum Aktywności Społecznej - filii SCOP można podziwiać wystawę fotografii Kamila Myszkowskiego "Twarze macierzyństwa", która powstała w ramach projektu "Miejsca przyjazne kobietom karmiącym piersią w Sosnowcu" - autorskiej inicjatywy Marty Sadowskiej, nagrodzonej w konkursie "Akcja Zmieniamy Świat - Wybierz najlepszy plan". Wszystkie zdjęcia powstały 19 września 2013 r. w trakcie Sosnowieckiego Dnia Matki Karmiącej Piersią.  Fotografie można podziwiać w godzinach pracy Centrum Aktywności Społecznej.W celu oglądania wystawy w innych godzinach prosimy o kontakt: 32/263 32 22 lub 32/292 10 14.

W lutym i marcu w Sosnowieckim Centrum Organizacji Pozarządowych odbędą się warsztaty pt. „Z odwagą startuj w przyszłość” - przygotowane dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu Sosnowca. Inicjatorem i realizatorem szkolenia jest sosnowiecka firma Hakawa s.c., której założycielki, postanowiły podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Partnerem jest Miasto Sosnowiec.
- Chcemy po prostu zrobić coś dobrego dla innych  Program warsztatów przygotowany jest dla młodzieży powyżej 15. roku życia i ma na celu promocję aktywnej integracji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wzrost kompetencji komunikacyjnych oraz umiejętności zawodowych tej grupy – mówią Elżbieta Kowacka i Maria Szruba założycielki Firmy.

Prezydent Miasta Sosnowca zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  oraz  na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) i art. 11a ust. 1 do 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z późniejszymi zmianami) ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących Projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Sosnowca w 2014 roku.”

31 stycznia 2014 r. w Centrum Aktywności Społecznej – filii SCOP odbyły się zajęcia fotograficzne w ramach akcji „Ferie bez nudy”, organizowanej przez Wolontariat MOPS Sosnowiec.

Projekt "Ferie bez nudy" skierowany był do dzieci z terenu Gminy Sosnowiec uczestniczących w programie wolontarystycznym "Bliskie spotkania z wiedzą", który trwa do grudnia 2014 r.Na projekt złożył się cykl zajęć stacjonarnych realizowanych od 28 do 31 stycznia br. w Krytej Pływalni przy ul. Żeromskiego. Dodatkowymi atrakcjami, z których mogli skorzystać uczestnicy zajęć była wycieczka autokarem do Będzina.

Our website is protected by DMC Firewall!