Aktualności

Informujemy o możliwości skorzystania z wiedzy ekspertów z Ministerstwa Finansów będą odpowiadać na pytania dotyczące rozliczania podatku za 2013 rok w deklaracji PIT-28, PIT-16A i PIT-19A. Wszyscy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, czyli osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osiągające przychody z tzw. najmu prywatnego, mogą zadzwonić do ministerstwa. Bieżące pytania związane z rozliczeniem rocznym można też zadawać poprzez aplikację pytaniową, która znajduje się na stronie http://www.szybkipit.pl/Od 27 do 31 stycznia eksperci z resortu będą odpowiadali na pytania płatników podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące wysyłanych przez nich deklaracji oraz informacji, w tym przesyłania ich drogą elektroniczną.

 
Organizator - Stowarzyszenie Rozwoju Klimontowa i MOSiR Sosnowiec serdecznie zapraszają na II Festyn Rodzinny w Klimontowie, ul. Dobrzańskiego 99, Stadion Klimontów, który odbędzie się w niedzielę 02.02.2014r. godz. 14.00.

Znamy już zwycięzców konkursu fotograficznego "Ja w Mieście"!  Wyróżniono 5 najlepszych fotografii:

  • Światło i ruch - autorstwa Mateusza Króla z Technikum nr 5 w Sosnowcu
  • Uchwyceni w locie III - autorstwa Filipa Rokosza z Gimnazjum nr 3 w Sosnowcu
  • Gra terenowa - "Królestwo UBO" w Gimnazjum nr 1 - walczymy z ubóstwem w świecie - autorstwa Weroniki Sierak z Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu
  • Wszyscy jesteśmy równi. Happening miejski - autorstwa Weroniki Sierak z Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu
  • Świat dla mnie - ja dla świata. Happening miejski - autorstwa Weroniki Sierak z Gimnazjum nr 1 w Sosnowcu

Nadesłane fotografie ozdobią ściany Centrum Aktywności Społecznej – nowo powstającej filii SCOP przeznaczonej dla wszystkich osób, niekoniecznie zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, a chcących w jakikolwiek sposób działać na rzecz mieszkańców Sosnowca. GRATULUJEMY!

Podaje się do publicznej wiadomości, że zgodnie z Uchwałą nr 1 z dnia 16.10.2013 r. Walnego Zebrania Członków Klubu Żeglarskiego przy Hucie Cedler S.A. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Niwecka 1 (KRS 0000051703) nastąpiło postawienie Stowarzyszenia w stan likwidacji. Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na mocy postanowienia z dnia 13.12.2013 r. dokonał wpisu o wszczęciu postępowania likwidacyjnego.
Do przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego Stowarzyszenia wyznaczono likwiadatorów w osobach: Jerzy Szymański i Ireneusz Góral.

 

 Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych zachęca mieszkańców  Sosnowca do przekazywania 1% podatku na Organizacje Pożytku Publicznego działające w naszym mieście.

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w Konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Wsparcie samorządowego i obywatelskiego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2014”.

Our website is protected by DMC Firewall!