Aktualności

Prezydent Miasta Sosnowca ogłasza konkurs ofert oraz zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty działające w obszarze pożytku publicznego do składania ofert na realizację programów profilaktycznych w 2014 roku z zakresu przeciwdziałania i niwelowania skutków uzależnienia wśród mieszkańców Sosnowca, zgodnych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014.

Już niedługo mieszkańcy Sosnowca będą decydować o tym na co przeznaczyć pieniądze z budżetu miasta. Będzie to możliwe dzięki budżetowi obywatelskiemu.
- Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, ma z
a zadanie zaktywizować mieszkańców do większego działania w sprawach lokalnych. Chcemy wsłuchać się w głos sosnowiczan. Mówiąc najprościej chcemy aby powiedzieli nam gdzie postawić ławki, gdzie plac zabaw, gdzie wyremontować drogę – podkreśla prezydent miasta Kazimierz Górski. Szczegółowych informacji o budżecie dowiecie się na: www.konsultacje.sosnowiec.pl 

Już 8 lutego o godzinie 12.00 w najbardziej ruchliwych miejscach we wszystkich miastach organizowany jest flash mob - na dwie minuty ludzie zamierają z kartkami z napisem "1%" w rękach albo przyklejonymi w jakiś widocznych miejscach - gazeta, torebka, parasol. To również wydarzy się w SOSNOWCU!! Serdecznie zapraszamy na ul. Modrzejewską i Warszawską . W samo południe na wprost zegara słonecznego stanie człowiek który z Czerwonym Zegarem zatrzymanym na równej 12 i gwizdkiem da sygnał o zatrzymaniu czasu. Wtedy czas stanie w miejscu, a my wszyscy pokażemy światu, że ważne jest przekazywanie 1 % na organizacje pozarządowe bo często ten 1% ratuje życie!

ZAPRASZAJCIE ZNAJOMYCH! NIECH ŚWIAT USŁYSZY O SOSNOWCU!

Prezydent Miasta Sosnowca zgodnie z Uchwałą Nr 862/LXIII/10 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2010r. oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zmianami) ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: ustanowienia programu osłonowego gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 pn. "Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży".

   28 stycznia 2014 r. w Warszawie odbyło się podsumowanie V Edycji konkursu "Odkryj e-wolontariat", wyłaniającego najlepsze inicjatywy społeczne w sieci. Konkurs organizowany jest przez Fundację Dobra Sieć oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w partnerstwie z Fundacją Orange.

Zapraszamy do zapoznania się z nagrodzonymi projektami!

Stowarzyszenie Aktywne Kobiety informuje o możliwości wzięcia udziału w wolontariatach zagranicznych polskiej młodzieży w wieku 18-30 w ramach programu "Młodzież w działaniu". Poniżej znajdziecie Państwo informację o dwóch projektach realizowanych w Rumunii i Mołdawii.

 

Our website is protected by DMC Firewall!